Kursens undervisningsperiod

 • 2 (2019-10-28 till 2019-12-31)
 • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)
 • 4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

1. Studenten känner till och kan implementera
företagshälsovårdslagstiftningen i sitt arbete.
2. Studenten kan planera, utföra och utvärdera
hälsofrämjande och rehabiliterande arbete samt
upprätthållande av arbetsförmågan hos den
arbetsföra människan, arbetsplatsen och -
gemenskapen.
3. Studenten kan utvärdera arbetets,
arbetsgemenskapens och miljöns inverkan på
hälsan.
4. Studenten kan förklara principerna för god
företagshälsovårdspraxis.
5. Studenten förstår principerna för det
mångprofessionella samarbetet i
företagshälsovården.
6. Studenten kan beakta olika faktorer i miljön
som stärker eller hotar hälsan.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten behärska de
centrala principerna för hälsofrämjande och
förebyggande arbete bland den arbetsföra
befolkningen samt miljön som de befinner sig i.

Innehåll

Företagshälsovård 2 sp
Arbetsmedicin 1 sp
Folkhälsovetenskap för människor i arbetsför
ålder 1 sp
Miljöhälsovård 1sp

Förkunskaper

De tre första studieårens kursinnehåll avklarade.

Kursen ersätter följande kurser

Befolkningsinriktad hälsovård (2013)

Mer information

Obligatorisk närvaro vid simuleringar, övningar och
studiebesök

Litteratur

Material på Skhole, specificeras vid kursstart
Forskningsartiklar, meddelas senast vid
kursstart.
Edling, C.; Nordberg, G.; Albin, M. & Nordberg,
M. 2010. Arbets- och miljömedicin. En lärobok om
hälsa och miljö. Studentlitteratur.
alt. Starck, Jukka et al. 2008. Työhygienia.
Työterveyslaitos.
Martimo, Kari-Pekka; Antti-Poika, Mari; Uitti,
Jukka (red.). 2012. Työstä terveyttä. Duodecim.
Uitti, Jukka. 2016. God företagshälsovårdspraxis.
Arbetshälsoinstitutet.
alt. Hyvä työterveyshuoltokäytäntö (2014)
Työterveyslaitos. 2006. Terveystarkastukset
työterveyshuollossa.
finlex.fi

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 15 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 5 timmar
 • Självstudier - 75 timmar
 • Nätbaserade - 20 timmar
 • Seminarier - 8 timmar
 • Miljöhälsodagen på våren 2020. Studiebesök till Arbetshälsoinstitutet. - 12 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande
examinationer:
Examination 1: förhandsuppgift, lämnas in den
11.1.2019 på ItsLearning (30%)(kompetensmål
1,2,4)
Examination 2: 2st rapporter från perjantai-
meetings, deadline den 2.3.2019 (30%)
(kompetensmål 3,5)
Examination 3: Hemtentamen i arbetsmedicin.
Deadline den 5.4.2019. (20%) (kompetensmål 3,6)
Examination 4: Aktivt deltagande i
obligatoriska moment i
kursen. (20%)(kompetensmål 1,2,3,5)

Lärare

 • Ekman Petra
 • Grönlund Anu
 • Hellstén Kati

Examinator

Grönlund Anu

Antal kursplatser

Ingen begränsning (12 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-03-18 till 2020-07-31

Examinationsformer

 • 2019-04-05 - Tentamina
 • 2019-03-02 - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-09 13:00 - 16:00 B516 Arbete och hälsa/ergonomi Specialföreläsning om ergonomibedömning i företagshälsovården. Hellstén Kati
2020-01-14 13:00 - 16:00 B516 Arbete och hälsa/ergonomi Specialföreläsning om ergonomibedömning i företagshälsovården. Hellstén Kati
2020-01-15 09:00 - 11:00 Arbete och hälsa/studiebesök Vi gör ett studiebesök till Esbo stads företagshälsovård i Esbo centrum. Adressen dit är Kamrersvägen 2A, 2. våningen. Vi träffas lite före 9 och går upp tillsammans. Nyberg Anu
2020-01-16 09:00 - 12:00 B327 Arbete och hälsa Nyberg Anu
2020-01-16 13:00 - 15:30 B326 Arbete och hälsa Arbetsmedicin Nyberg Anu
2020-01-21 09:00 - 15:30 E486 Arbete och hälsa/Simulering Simulering i företagshälsovård. Förbered er genom att titta på de case som finns på Itslearning. Ekman Petra
Nyberg Anu
2020-01-21 09:00 - 15:30 E490 Arbete och hälsa/Simulering Ekman Petra
Nyberg Anu

Kurs och studieplanssökning