Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

4 sp

Kompetensmål

Att ge studeranden en sådan bild av affärsverksamhet, att han framgångsrikt kan arbeta inom ett större företag eller verka som privatföretagare. Att förstå vad ekonomerna talar om. Att tillägna sig ett ekonomiskt tänkesätt.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att:

 • Beskriva företagens uppbyggnad och roll i samhället.
 • Uppgöra kalkyler betr. kapital och ränta, lönsamhet och ekonomiska nyckeltal.
 • Beskriva och tillämpa metoder för marknadsföring, distribution, prissättning.
 • Beskriva och tillämpa metoder för produktion av varor och tjänster.
 • Uppgöra kalkyler för rörliga och fasta kostnader.
 • Uppgöra investerings- och lönsamhetskalkyler.

Innehåll

 • Företagets uppgift. Ingenjörens / medianomens roll i företaget.
 • Kapital och ränta. Lönsamhet och ekonomiska nyckeltal.
 • Företagsformer.
 • Marknadsföring, distribution, prissättning.
 • Produktion av varor och tjänster.
 • Kostnadskalkylering, rörliga och fasta kostnader.
 • Avskrivning, nollresultatsdiagram.
 • Investerings- och lönsamhetskalkyler.

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Företagskunskap

Litteratur

Aniander m.fl.: Industriell ekonomi, Studentlitteratur, Lund

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 20 timmar
 • Laborationer och arbete i simulerad miljö - 20 timmar
 • Självstudier - 40 timmar
 • - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 120 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 40 timmar
 • Varav schemalagda studier: 80 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Demonstrationer och presentationer
 • Rapporter och produktioner

Lärare

Ericsson Henry

Examinator

Henry Ericsson

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2007-11-01

Examinationsformer

 • 2007-11-01 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning