Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att bygga upp / komplettera en matematisk bas för fortsatta naturvetenskapliga studier

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande - känna till olika talsystem - känna till elementära funktioner och deras grafer - kunna lösa ekvationer, olikheter och ekvationssystem - känna till grundläggande trigonometriska begrepp och de trigonometriska funktionerna - Kunna lösa geometriska problem med cosinus- och sinussatsen

Innehåll

Det rektangulära koordinatsystemet Linjära ekvationer i en variabel Andragradsekvationer Ekvationer med potenser, rötter och absolutbelopp Linjära olikheter och olikheter med absolutbelopp Funktioner och funktionsnotation Definitionsmängd och värdemängd Förändringstakt och beteende hos grafer Inversa funktioner Linjära funktioner Modellering med linjära funktioner Anpassning av linjära modeller till data Andragradsfunktioner Polynomfunktioner Grafer av polynomfunktioner Polynomdivision Exponentialfunktioner Grafer av Exponentialfunktioner Exponential- och logaritmekvationer Logaritmiska funktioner Grafer av logaritmiska funktioner Vinkelbegreppet Den rätvinkliga triangelns trigonometri Enhetscirkeln Trigonometriska funktioner Grafer av sinus- och cosinusfunktionerna Inversa trigonometriska funktioner Sinussatsen Cosinussatsen

Förkunskaper

Grunder i matematik

Kursen ersätter följande kurser

Matematik 1

Mer information

inga

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 30 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 12 timmar
  • Självstudier - 93 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Godkänd tentamen

Lärare

Skön Kim

Examinator

Skön Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Kurs och studieplanssökning