Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

  • Automation (el 2004) - Yrkesstudier
  • Telekommunikation (el 2004) - Yrkesstudier

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

4 sp

Läranderesultat

Ge färdighet att använda och göra grundläggande programmering i Internet eller ett internt eller externt TCP/IP-nätverk. Studeranden bör lära sig utnyttja Internets mångsidiga funktionalitet och särskilt World Wide Web samt de vanligaste protokoll och språk som behövs. Studeranden bör lära sig producera egna grundläggande och mera avancerade webbsidor med olika verktyg. Vid avslutad kurs bör man kunna upprätthålla och utveckla en webbplats.

Innehåll

Internets utveckling och datornätverk
Internets tjänster och World Wide Web
Severs och klienter samt Internets viktigaste protokoll
HTML-språket och planering av webbsidor med HTML- och webbeditorer
Stilsidor som en central del av webbdesign
Publicering av hemsidor
Avancerad HTML och planering av webbsidor med multimedia
Bearbetning av bilder för webben
Bearbetning av ljud för webben
Animering för webben
Utnyttjande av DOM och JavaScript för att få dynamiska effekter

Förkunskaper

Persondatorer

Litteratur

Kurskompendium och kurser på Internet
Kihlman, Dag: Programmering för Internet, Studentlitteratur, 2001, ISBN 91-44-01922-X
Sebesta, Robert: Programming the World Wide Web, Addison-Wesley, 2002, ISBN 0-201-70484-6

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 0 timmar
  • Övningsbaserad undervisning - 0 timmar
  • Laborationer och arbete i simulerad miljö - 0 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete - 0 timmar
  • Självstudier - 0 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinator

Heselius Björn

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kurs och studieplanssökning