Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

 • Polymerprodukttillverkning 2001 - 2004 - Fysik
 • Tillverkningsautomation 2001 - 2004 - Fysik
 • It 2001 - 2004 - Fysik
 • Mediateknik 2001 - 2004 - Fysik

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

6 sp

Läranderesultat

Studerande skall förstå fysikens lagbundenheter samt
behärska termodynamikens och ellärans elementära
begrepp och tillämpningar.

Innehåll

? behandling av mätresultat
? hydrostatik och -dynamik

 • värmelära
 • termodynamikens huvudsatser
 • värmeöverföring
 • luftens fuktighet
 • ellärans grundstorheter
 • elektrostatik, kondensatorns egenskaper
 • likströmskretsar och lösning av dem
 • elströmmens kemiska verkan
 • alstring av växelström
 • lösning av enkla växelströmskretsar

Förkunskaper

Fysik 1, elementär matematik och förmåga att
använda kalkylator

Mer information

Kursen innehåller en propedeutisk del för studerande med yrkesskolebakgrund.

Litteratur

Föreläsningsanteckningar och räkneövningar eller kompendiet Behandling av mätresultat och kapitel 14 ? 18, 22 ? 32 ur Young & Freedman: University Physics, 10 utgåvan, Addison&Wesley 2000
Lecture notes and exercises or chapter 14 - 18, 22 - 32 Young & Freedman: University Physics, 10th edition, Addison & Wesley 2000

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar
 • Övningar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Skriftlig tentamen

Examinator

Nylund Christer

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kurs och studieplanssökning