Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

 • Automation (el 2004) - Matematik (el)
 • Telekommunikation (el 2004) - Matematik (el)
 • It 2001 - 2004 - Matematik
 • Medieteknik 2001 - 2004 - Matematik

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

1 sp

Kompetensmål

Att utveckla den logiska tankeförmågan och förståelsen av matematiska begrepp samt ge förmåga att utnyttja matematiska principer, metoder och hjälpmedel.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande

 • känna till sannolikhetsbegreppet
 • kunna utföra enkla sannolikhetsberäkningar
 • kunna utnyttja sannolikhetsfördelningar vid problemlösning

Innehåll

 • begreppet sannolikhet
 • grundläggande räkneregler
 • sannolikhetsfördelningar
 • kombinatorik

Förkunskaper

Matematik 1, Matematik 2

Litteratur

Lennart Råde: Inledning till sannolikhetslära och statistik,Studentlitteratur, Sverige, 1992, ISBN 91-44-37131-4

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 10 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 20 timmar
 • Självstudier - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 40 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 10 timmar
 • Varav schemalagda studier: 30 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Rapporter och produktioner

Examinator

Skön Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2007-02-04

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning