Nivå/kategori

Övriga studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

1 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att lära sig att använda datorn och dess program.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att jobba med datorn effektivt.

Innehåll

 • Arcada IT tjänster
 • filhantering
 • Internet & e-post
 • Textbehandling
 • Tabellkalylering
 • Presentationer

Förkunskaper

Inga

Litteratur

Delas ut av läraren

Studieaktiviteter

 • Demonstrationer
 • Föreläsningar
 • Handledning
 • Inlämningsuppgifter
 • Presentationer
 • Individuellt arbete

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Ingen tentamen

Examinator

Nyberg Janne

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kurs och studieplanssökning