Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

15 sp

Kompetensmål

Målet är att studenten efter avslutad kurs skall ha
fördjupad kunskap om habilitering för barn och
ungdomar samt en fördjupad kunskap om person- och
familjecentrering och mångprofessionellt arbete.

Läranderesultat

Efter avslutad kurs förväntas Du ha:
Modul 1:
- färdighet att initiera, och tillsammans med
barnet/ungdomen/familjen främja aktivitet och
delaktighet
- färdighet att reflektivt granska det egna
förhållningssättet och kommunikation visavi
personen/personerna/familjen du jobbar med.
- kompetens att förverkliga målfokuserat arbete
utifrån personens utvecklingsbehov och kontext

Modul 2:
- tillägnar sig projektkunskap inom kursens
kontext

Innehåll

Kursen består av 2 moduler á 10sp och 5 sp:
1) Habilitering för barn och ungdomar. Modulen
förverkligas i samarbete med Oppimis ja ohjauskeskus Valteri, Ruskis samt med VAU ry.

2) Projektarbete. Arbetet kopplas till modul 1.

Mer information

Det här är kursen där du kan kombinera teori och
praktik i verklig arbetsmiljö! I del 1 kommer du
att få jobba med barn med specialbehov.
Kursen går på svenska, finska och engelska,
vilket gör att man kan skriva sina skriftliga
uppgifter/projekt på något av dessa språk.

Litteratur

Valbara (minst 5 per modul) vetenskapliga
artiklar inom området.

Referenslitteratur
https://www.vammaisurheilu.fi/ajankohtaista/valtt Extern länk
i
Veijola A mfl. Asiakkaan osallisuuden
mahdollistava ja sitä tukeva
haastattelukeskustelu. I: Sukula mfl. GAS,
menetelmästä sovellukseen. Kela julkaisuja 2015.
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/ Extern länk
158520/GAS.pdf?sequence=5&isAllowed=y
Choi, B.C.K. and Pak, A.W.P. (2006).
Multidisciplinarity, interdisciplinarity and
transdisciplinarity in health research, services,
education and policy: 1. Definitions, objectives
and evidence of effectiveness. Clin Invest Med
29, 351-364.
Dunst, C.J., Johanson, C., Trivette, C.M. and
Hamby, D. (1991). Family-centered early
intervention policies and practicies: family-
centered or not? Exceptional Children 58,115-126.
Gorter J-W & Rosenbaum P. (2011). The F-words in
childhood disability. I swear this is how we
should think! Child: care, health and development
38(4):457?463
Jeglinsky I et al. (2013). How are actual needs
recognized in the content and goals of written
rehabilitation plans? Disability and
Rehabilitation 2013: 1-11.
Convention of the rights of the child.
http://www.unicef.org/crc/ Extern länk
WHO. The International Classification of
Functioning, disability and health. WHO 2001.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 10 timmar
 • Basgruppsarbete - 52 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 80 timmar
 • Självstudier - 210 timmar
 • Seminarier - 8 timmar
 • Praktik - 45 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 405 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 405 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Seminarium den 24.10.19

Examinationskrav

Varje modul examineras skilt för sig:
Modul 1: Aktivt deltagande i besöken på specialskolan och i Valtti projektet, aktivt deltagande i handledning, godkända skriftliga uppgifter och deltagande och
muntlig presentation på seminarium.

Modul 2: Godkänd projektrapport.

I modul 1 bedöms processen i det
mångprofessionella samarbetet
(godkänd/underkänd), skriftlig uppgift med
vitsord (0-5), presentation på seminarie med
godkänd/underkänd. Aktivitet under praxis, handledning och seminariepresentation kan inverka sänkande eller höjande på skriftliga uppgiften.
I modul II bedöms projektarbetet med
godkänd/underkänd.

Lärare

 • Arell-Sundberg Marina
 • Jeglinsky-Kankainen Ira
 • Kokko Anne
 • Vaappo Marko

Examinator

Jeglinsky-Kankainen Ira

Antal kursplatser

Ingen begränsning (23 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Kursens preliminära tidtabell ht 2019/Preliminary course timetable autumn 2019:

(O) = Obligatorisk / Compulsory
2.9.kl.10.00-12.00 Introduktion /Introduction (O)
Rum A511 (obs tiden).
3.9. kl. 8.00-12.00 Idrottsdag / Sports day (O)
4.9. Valtti (O) kl. 9.15-12.00 (Lotta Nylund)
10.9. kl. 9.00-10.00 Handledning/supervision
10.9. kl. 10.15-12.00 Lektion (Marina Arell)
14.9. kl. 9.30-12.00 Valtti Kick off på Validia (Lotta Nylund)
16.9. 13.00-13.45 Lesson at Valteri Ruskis (O)
19.9. - 11.10 Besök på specialskolan i smågrupper / Work at the special school in smaller groups (se skild tidtabell på itslearning / separate timetable) (O)
2.10 kl. 9.00-10.00 Handledning/supervision
16.10 kl. 9.00-10.00 Handledning/supervision
24.10 kl. 13.00.16.00 Seminarium (O)

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-04 09:00 - 12:00 B320 Habilitering för barn och ungdomar
2019-09-04 10:30 - 12:00 D275 Habilitering för barn och ungdomar The Valtti project - exercise Arell-Sundberg Marina
Jeglinsky-Kankainen Ira
Kokko Anne
Vaappo Marko
2019-09-10 09:00 - 10:00 B326 Habilitering för barn och ungdomar Group-meeting: The Theme Teachers: Anne and Marina Arell-Sundberg Marina
Jeglinsky-Kankainen Ira
Kokko Anne
Vaappo Marko
2019-09-10 10:15 - 11:30 B326 Habilitering för barn och ungdomar Lecture: Working together Arell-Sundberg Marina
2019-10-02 09:00 - 10:00 B328 Habilitering för barn och ungdomar Group-meeting Teachers: Marina and Marko Arell-Sundberg Marina
Jeglinsky-Kankainen Ira
Kokko Anne
Vaappo Marko
2019-10-16 09:00 - 10:00 B328 Habilitering för barn och ungdomar Group-meeting All teachers Arell-Sundberg Marina
Jeglinsky-Kankainen Ira
Kokko Anne
Vaappo Marko
2019-10-24 13:00 - 16:00 B522 Habilitering för barn och ungdomar Seminar Arell-Sundberg Marina
Jeglinsky-Kankainen Ira
Kokko Anne
Vaappo Marko
2019-11-29 13:30 - 15:00 D4106 Habilitering för barn och ungdomar Valtti Follow-up Arell-Sundberg Marina
Jeglinsky-Kankainen Ira
Kokko Anne
Vaappo Marko

Kurs och studieplanssökning