Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att skapa
förståelse för människokroppens byggnad och
funktioner och förstå de bakomliggande kemiska
grunderna för människokroppens funktioner samt
ge färdigheter att uppmärksamma sjukdom.

Läranderesultat

Vid kursens slut förväntas studenten :

-kunna beskriva människokroppens byggnad och
namnge organen på svenska och med vetenskapliga
namn

-förstå och kortfattat kunna beskriva de olika
organsystemens; rörelseapparatens,
cirkulationssystemets, andningsorganens,
matspjälkningssystemets, urinorganens,
fortplantningaorganens, de endokrina organens,
nervsystemets och sinnesorganens funktioner.

-vara medveten om mekanismerna för uppkomst av
sjukdom

-känna till och förstå de kemiska
lagbundenheter som gäller i människokroppen och
som yrket förutsätter.

Innehåll

Anatomi, fysiologioch patologi:
Den friska människokroppens byggnad och
funktion och uppkomsten av sjukdom.

Människokroppens kemi: Materimängd, diffusion o
osmos, vatten- o elektrolytbalans, syra-
basbalans.
Grundbegrepp. Materiemängd och koncentration.
Diffusion och osmos. Vatten och elektrolyter.
Syror, baser, och pH-begreppet.

Godkänd kurs är ett förhandskrav för Medicinska
ämnen I

Förkunskaper

Behövs inte

Kursen ersätter följande kurser

2005-2007:
GH-2-001 Anatomi, fysiologi och patologi (4 sp)
AV-2-001 Människokroppens kemi (1 sp)

-2004:
Anatomi och fysiologi 1
Anatomi, Fysiologi och Patologi
Biomekanik

Litteratur

Haug et al. 2007. Människokroppen Liber. Stockholm.
ISBN: 9789147084357
Tilläggslitteratur:
Haug et al. Människans fysiologi. Liber.
Stockholm
Bukowski et al. Anatomisk atlas. Liber.
Stockholm
Nienstedt et al. Människans fysiologi och
anatomi. Esselte. Uppsala.
Johnsson et al. Anatomi och fysiologi. Esselte.
Uppsala.
Fogelberg et al. Anatomi du och din kropp.
Esselte. Nacka.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 0 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 0 timmar
  • Självstudier - 100 timmar
  • Nätbaserade - 33 timmar
  • instuderingsfrågor - 50 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 183 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 183 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Handledd nätundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
är godkänd i sluttentamen

Lärare

Tillman Ilse

Examinator

Tillman Ilse

Antal kursplatser

Ingen begränsning (75 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Finns på ItsLearning

Omtentamensdatum

  • 2019-11-22
  • 2020-01-17

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

2019-10-22 - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-03 15:00 - 16:00 F143 Anatomi och fysiologi Introduktion Tillman Ilse
Åkermarck Erica
2019-09-18 15:15 - 16:00 Anatomi och fysiologi Livetillfällen Tillman Ilse
2019-09-23 09:00 - 12:00 D4110 Anatomi och fysiologi Workshop Tillman Ilse
2019-09-25 09:00 - 12:00 D4110 Anatomi och fysiologi Workshop Tillman Ilse
2019-09-26 09:00 - 12:00 D4110 Anatomi och fysiologi Workshop Tillman Ilse
2019-10-03 15:15 - 16:00 Anatomi och fysiologi Livetillfällen Tillman Ilse
2019-10-17 15:15 - 16:00 Anatomi och fysiologi Livetillfällen Tillman Ilse
2019-10-22 10:00 - 12:00 E385 Anatomi och fysiologi Tentamen BM B323, HV E385 Enoksson Maria
Stockmann-Broo Christine
Tillman Ilse
Åkermarck Erica
2019-10-22 10:00 - 12:00 B323 Anatomi och fysiologi Tentamen BM B323, HV E385 Enoksson Maria
Stockmann-Broo Christine
Tillman Ilse
Åkermarck Erica
2019-10-22 12:00 - 14:00 E385 Anatomi och fysiologi Tentamen SJ E385 Enoksson Maria
Tillman Ilse
Åkermarck Erica

Kurs och studieplanssökning