Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Kursen ska ge grundläggande kunskap om stöd- och rörelseorganens uppbyggnad och funktion hos människan och färdigheter att utföra palpation av de olika anatomiska strukturerna.

Läranderesultat

Vid kursens slut förväntas den studerande
-känna till och kunna beskriva stöd- och rörelseorganens uppbyggnad och funktion
-kunna identifiera och namnge ben, leder och muskler på svenska och med vetenskapliga namn
-genom palpering kunna identifiera de anatomiska strukturerna
-känna till de biomekaniska lagbundenheter som påverkar stöd- och rörelseorganen

Innehåll

Stöd- och rörelseapparatens anatomi:
-uppbyggnaden av människans skelett, leder, muskler och perifera nervsystemet
-palpering av anatomiska strukturer

Förkunskaper

Anatomi,fysiologi och biomekanik (5sp)

Kursen ersätter följande kurser

2008, Anatomi,fysiologi och biomekanik

Litteratur

Bojsen-Möller, F. Rörelseapparatens anatomi. 2000.Liber. Stockholm. ISBN 91-47-04884-0
Hoppenfeld, S. Physical Examination of the Spine and Extremities.1976 by Appleton-Century-Croft. ISBN 0-8385-7853-5
eller Reichert B.2005 Käytännön anatomia Ylä- ja alaraajan tutkiminen palpaation keinoin. VK-Kustannus OY ISBN 951-9147-45-4

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

  • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
  • Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

Godkänt vitsord i deltentamen 1 och 2

Lärare

Kukkonen Göta

Examinator

Kukkonen Göta

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Se tidtabell i ARBS

Examinationsformer

  • 2012-12-19 - Tentamina
  • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer

Kurs och studieplanssökning