Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Efter avslutad kurs skall studenten: - självständigt ur en komplex helhet identifiera specifika problem och därifrån formulera ett klart syfte för sitt kunskapsskapande arbete - ha en förmåga att kritiskt välja lämplig metod och lämplig litteratur som grund för sitt arbete - ha en förmåga att strukturera en helhetsplan som också omfattar det kommande examensarbetets empiriska del - kritiskt evaluera och aktivt diskutera andra arbeten genom uppbyggande kritik - muntligt presentera arbetet på ett kortfattat och relevant sätt

Läranderesultat

Studerande skall kunna skriva en problem- och syftesformulering Därtill skall studerande kunna göra ett metodval Studerande skall självständigt kunna hitta källor och värdera deras trovärdighet. Därtill skall studerande planera och bygga upp ett skriftligt arbete

Innehåll

Innehåll och bedömningskriterier. - problem- och syftesformuleringar - val av källor - planering och uppbyggnad av ett skriftligt arbete - opponens - presentation av arbetet - stiftat bekantskap med minst 2 examensarbeten

Förkunskaper

105 sp avklarade OBS! Studieutdrag skall medtas till introduktionen

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Mer information

Kursen går över period 2 och 3. Seminariearbetet lämnas in och presenteras slutet av period 3. Studerande (som avlagt minst 105 sp) till seminariekursen, som startar i denna period, väljs på basen anmälningsdatum. Då seminarieuppsatsen godkänts kan handledare för examensarbetet utses.

Litteratur

Meddelas vid kursintroduktionen

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 10 timmar
 • Basgruppsarbete - 20 timmar
 • Självstudier - 70 timmar
 • Nätbaserade - 33 timmar
 • - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Studerande skall lämna in ett utkast till slutarbetet, en problem och syftesformulering, ett färdigt seminariearbete som även presenteras muntligt och opponera ett annat arbete.

Lärare

 • Hongell Linn
 • Relander Siv
 • Sved Ann-Christine

Examinator

Hongell Linn

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

se arbs Individuell handledning schemaläggs inte.

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning