Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att via "learning by doing" skapa kunskap om och förståelse för speciellt disstributionsstrukturer och lokaliseringsbeslut.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att identifiera och evaluera distributionsstrukturer samt att tillämpa lokaliseringsmodeller och att uttnyttja statistiska databaser som utgångsmaterial för lokaliserings och distributionsbeslut

Innehåll

Leveranskedjor Distributionsstrategier Logistikservice inom distributionen Distributionsstraegier och verktyg Lokaliseringsmodeller

Förkunskaper

10 sp i logistik (studieutdrag)

Mer information

Kursen har ingen tent. Examinationen baseras delvis på godkända case, uppsatser och presentationer och motsvarande, under kursperioden (en närnmare specifikation ges vid kursintroduktionen, i vilken studerande bör delta).

Litteratur

Coyle, Bardi & Langley (1998). The Management of Business Logistics. West Publishing Co. ISBN 0- 314-06507-5. Valda delar Location Location Location (1996). ISBN 1-55571- 376-9 (valda delar) + övrigt mat. som meddelas senare

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 16 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 9 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete - 45 timmar
 • Självstudier - 43 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 88 timmar
 • Varav schemalagda studier: 45 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och presentationer
 • Rapporter och produktioner
 • Uppsatser

Lärare

Sved Ann-Christine

Examinator

Tigerstedt Christa

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Uppsatser

Kurs och studieplanssökning