Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att via "learning by
doing" skapa kunskap om och förståelse för
speciellt disstributionsstrukturer och
lokaliseringsbeslut.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att identifiera och evaluera
distributionsstrukturer samt att tillämpa
lokaliseringsmodeller och att uttnyttja
statistiska databaser som utgångsmaterial för
lokaliserings och distributionsbeslut

Innehåll

Leveranskedjor
Distributionsstrategier
Logistikservice inom distributionen
Distributionsstraegier och verktyg
Lokaliseringsmodeller

Förkunskaper

10 sp i logistik (studieutdrag)

Mer information

Kursen har ingen tent. Examinationen baseras
delvis på godkända case, uppsatser och
presentationer och motsvarande, under kursperioden
(en närnmare specifikation ges vid
kursintroduktionen, i vilken studerande bör
delta).

Litteratur

Coyle, Bardi & Langley (1998). The Management of
Business Logistics. West Publishing Co. ISBN 0-
314-06507-5. Valda delar
Location Location Location (1996). ISBN 1-55571-
376-9 (valda delar)

 • övrigt mat. som meddelas senare

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 16 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 9 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete - 45 timmar
 • Självstudier - 43 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 88 timmar
 • Varav schemalagda studier: 45 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och presentationer
 • Rapporter och produktioner
 • Uppsatser

Lärare

Sved Ann-Christine

Examinator

Tigerstedt Christa

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Uppsatser

Kurs och studieplanssökning