Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättning med kursen är man skapar och vidareutvecklar en
strategisk användning av IT lösningar och applikationer som
effektiverar företagets tjänsteverksamhet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att
utveckla organisationens administrativa och analytiska system
samt kunna implementera IT lösningar med fokus på
värdeskapande för både kunden och företaget.

Innehåll

Utveckling av företagets analytiska verktyg och modeller samt it
lösningar med fokus på värdeskapande både för kunden och
företaget.
IT lösningar och applikationer för företagets tjänsteverksamhet.
Under kursen används ExCel som verktyg för kalkylering och
FileMaker för att utveckla databaslösningar.

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

no

Litteratur

no

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Laborationer och arbete i simulerad miljö - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete - 30 timmar
 • Självstudier - 25 timmar
 • Nätbaserade och nätstödda studier - 18 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 73 timmar
 • Varav schemalagda studier: 60 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Demonstrationer och presentationer
 • Rapporter och produktioner

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande
examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och
presentationer, rapporter och produktioner, uppsatser, samt
närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: ...

Lärare

Nordberg Leif

Examinator

Nordberg Leif

Kursens hemsida

no

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning