Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande som sammanfattning av logistikstudierna förstår logistikens helhetsperspetik.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att se logistikens helhetsnytta samt att känna till konkurensfördelar som skapas via logistiska system. Därtill skall studerande vara medveten om den logistiska servicenivån och dess betydelse för företagets kunder och leverantörer. Studerande skall kunna hantera centrala logistiska kostnads- och prestationsinstrument samt beskriva och visualisera flödet av varor, kaptal och information i ett globalt perspektiv.

Innehåll

Flödesekonomins ursprung, informationsflödet i leverantörsrelationer, outsourcing, kvalitetsstyrning i flöden, globala kulturer och flöden.

Förkunskaper

Logistik 15 sp (intyg medtas till kursintroduktionen)

Kursen ersätter följande kurser

ingen

Mer information

Obligatorisk närvaro på studiebesök och vissa övriga lektioner, kan inte kompenseras i efterskott (specifieras vid kusintroduktionen). Alla deadlines är absoluta.

Litteratur

Christopher, Martin: Supply Chain Management, PRENTICE HALL sista upplagan; 4 edition ISBN-10: 0273731122, ISBN-13: 978-0273731122 Logistiikkaselvitys 2012, ISBN: 978-952-243-296-4 URN: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-243-296-4 Extern länk extra: KÄRKKÄINEN TUOMO 2011, Risken ennakointi ja liiketoiminnan jatkuvuuden hallinta kuljetuslogistiikka-alan pk-yrityksissä http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDIQ… Extern länk Övrig litteratur samt närmare spcifikation av ovanstående vid kursintroduktionen

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 15 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
 • Basgruppsarbete - 20 timmar
 • Självstudier - 38 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

OBS! Deltagande i årets LOGISTIKSEMINARIUM 7.2 är obligatoriskt under förutsättningarna att Logy Ry sponsorerar biljetter till studerande

Lärare

Relander Siv

Examinator

Relander Siv

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • 2015-03-16 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning