Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att förmedla färdigheter att analysera, planera, och kontrollera företagets internationella operationer i en global miljö.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att självständigt planera, implementera och kontrollera företagets internationella operationer i en global miljö.

Innehåll

Internationella affärsverksamheter som behövs för att verka dels som internationell försäljare och dels ansvarig för internationella operationer.
Med kursen förmedlas de praktiska och teoretiska kunskaper som behövs för att klara av de anförda arbetsuppgifterna.

Förkunskaper

Grundkurs i marknadsföring och logistik bör vara godkänd

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Mer information

inga

Litteratur

International business. the challenges of globalization / Wild, Wild, Han
5th edition

A Basic Guide to Exporting, http://www.unzco.com/basicguide/ Extern länk

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 33 timmar
 • Självstudier - 50 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Tentamen är grupptentamen

Examinationskrav

Meddals vid kursintroduktoionen
Inlärningsuppgifter under hela kursen-
Examination i grupper.

Lärare

Hongell Linn

Examinator

Hongell Linn

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

se ARBS

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning