Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge fördjupade kunskaper i bokföring och bokslut i små och medelstora företag

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att...
-sköta bokföringsuppgifter i ett litet eller medelstort företag
-göra bokslut enligt gällande bestämmelser
-analysera företags bokslut och dra självständiga slutsatser av analyserna

Innehåll

Repetition av affärsredovisningens grunder
Momsbokföring och momsrapporter
Verifikatbehandling och databokföring
Periodiseringar av
-löpande utgifter och inkomster
-omsättningstillgångar
-bestående aktiva
Bokslutsrapporter

Förkunskaper

Affärsredovisningens grunder

Mer information

Bonuspoängen är i kraft till och med kursens andra omtentamenstillfälle.
Kursen tenteras i två deltenter under kursens gång. Vid en omtentamen omfattar tentamen hela kursen.

Litteratur

Soile Tomperi: Kehittyvä kirjanpitotaito, 2007,ISBN 951-37-4917-0, eller senare upplaga
Soile Tomperi: Bokföring i praktiken, Övningsbok
Bokföringslag 3.12.1997
Bokföringsnämndens rekommendationer till av läraren anvisade delar
(med reservation för förändringar)

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 40 timmar
  • Övningsbaserad undervisning - 40 timmar
  • Självstudier - 53 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 53 timmar
  • Varav schemalagda studier: 80 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina

Lärare

Backas Bror

Examinator

Backas Bror

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2011-08-25

Examinationsformer

2010-10-22 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning