Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

 • Redovisning & ekonomistyrning (fe 2002 - 2004) - Företagsekonomi och it
 • Informationsbehandling (fe 2002 - 2004) - Företagsekonomi och it
 • Internationell affärslogistik (fe 2002 - 2004) - Företagsekonomi och it
 • Marknadsföring & kommunikation (fe 2002 - 2004) - Företagsekonomi och it

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

4 sp

Kompetensmål

ge studenterna möjlighet att sätta sig in i den komplexa företagsvärlden genom ett praktiskt helhetsarbete

Läranderesultat

 • starta och vet rutinerna för att sköta ett
  eget företag.
 • visa ett helhetskunnande om företagets verksamhet
 • fatta företagsekonomiska beslut utgående från olika rapporter
 • särskilja förhållandet mellan företagarens privata ekonomi och företagets ekonomi

Innehåll

Affärsplan
Företagsgrundande
Administration
Finansiering
Ekonomiska kalkyler

Förkunskaper

Företagsekonomins grunder

Mer information

Litteratur

Meddelas före kursen.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar
 • Handledning
 • Individuellt arbete

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Ingen tentamen

Examinator

Willför Christel

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Utgången av läsåret

Kurs och studieplanssökning