Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge eleverna grundläggande kunskaper i handelsmatematik och statistik

Läranderesultat

- studenten behärskar procenträkning och förstår hur mervärdesskatten beräknas
- Studenten förstår hur index beräknas och till vad de kan användas
- Studenten kan ränte- och valutaräkning
- Studenten är bekant med olika kreditformer och sätt att göra investeringsberäkningar.
- Studenten förstår prissättningens idé.
- Studenten behärskar grundläggande statistiska begrepp och metoder och kan använda datorn som hjälpmedel vid statistisk databehandling.

Innehåll

Procenträkning
Index
Ränta och sammansatt ränta
valutaräkning
Krediter
Investeringskalkyler
Prissättning
Tabeller och grafer
Lägesmått och spridningsmått
Korrelation och regression
Normalfördelning
z-test,t-test,chi-test
Statistik med excel

Förkunskaper

Handelsmatematik prepkurs

Mer information

Kursen har 3 deltentamen och obligatorisk närvaro på två excellektioner. Se närnare info om kursens tidtabell på Itslearning vid kursens början.

Litteratur

Föreläsningsunderlag och övningar
Karjalainen Leila, 2002. Matematik inom företagsekonomin del 1 och 2. Undervisningsministeriet

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 40 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 10 timmar
 • Självstudier - 63 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd kurs krävs godkänt procenträkningstest, godkänt i alla deltentamen (3 st.), godkänt statistikarbete och godkänd närvaro på excellektionerna samt minst 50 poäng i kursen

Lärare

 • Siljamäki Roy
 • Sved Ann-Christine

Examinator

Sved Ann-Christine

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • 2013-03-14 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning