Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättning med kursen är att ge en helhetssyn på ekonomistyrning och grundläggande färdigheter i budgetering och kalkylering

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att - uppgöra totalbudgeter - analysera budget- och bokslutsinformation med hjälp av företagsekonomisk teknik - göra enkla rapporter om budgetutfall samt analysera budgetutfallen på en grundläggande nivå - uppgöra produkt- och avdelningskalkyler

Innehåll

Styrning och budgetering Resultat- likviditets - och balansbudgeter Analys av budgeter och bokslut Produkt och avdelningskalkylering

Förkunskaper

AFFÄRSREDOVISNINGENS GRUNDER

Kursen ersätter följande kurser

Intern redovisning

Mer information

Deltagande i tentamen förutsätter minst att man deltagit i minst 50% av lektionerna. Bonuspoängen är i kraft till och med kursens andra omtentamenstillfälle. Kursen tenteras i två deltenter under kursens gång. Vid en omtentamen tenteras hela kursen.

Litteratur

Andersson: Budgetering - en introduktion Andersson: Kalkylering som beslutsunderlag

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 15 timmar
  • Övningsbaserad undervisning - 30 timmar
  • Självstudier - 88 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 88 timmar
  • Varav schemalagda studier: 45 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina

Lärare

Backas Bror

Examinator

Backas Bror

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2013-01-10

Examinationsformer

2011-03-16 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning