Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenterna är insatta i skötseln av personalärenden och löneadministrationen i ett företag

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande - känna till lagstiftningen beträffande personalrelaterade ärenden - vara förtrogen med rekryteringsärenden och olika slag av arbetsavtal - känna till olika slag av personalutveckling och samarbetsrutiner i ett företag - vara insatt i ett företags löneräkningsrutiner

Innehåll

- lagstiftning på området - personalen - rekrytering - samarbete - lönerutiner

Förkunskaper

Företagsekonomins grunder eller motsvarande kunskaper.

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Mera information vid introduktionen och på Itslearning.

Litteratur

Österberg Maritta: Henkilöstöasiantuntijan käsikirja Tomperi Soile: Bokföring i praktiken,kapitlet om Löner och lönebikostnader. Utbildningsstyrelsen 2012 Lagar Utdelat material.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 14 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 2 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Basgruppsarbete - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 48 timmar
 • Självstudier - 34 timmar
 • Nätbaserade - 15 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänt vitsord skall studenten delta i kursens fyra delmoment och totalt uppnå godkänt antal poäng: Skriftlig tent, elektronisk lagsöknings-tent, ett inlämningsarbete med presentation och ett inlämningsarbete. Mera information vid introduktionen och på Itslearning.

Lärare

Broth Joacim

Examinator

Fabricius Susanna

Antal kursplatser

Ingen begränsning (46 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-06

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-10 09:00 - 12:00 B518 Personalutveckling och löneadministration Broth Joacim
2020-01-17 13:00 - 16:00 B320 Personalutveckling och löneadministration Broth Joacim
2020-01-24 09:00 - 12:00 B518 Personalutveckling och löneadministration Broth Joacim
2020-01-29 13:00 - 16:00 B518 Personalutveckling och löneadministration Broth Joacim
2020-02-07 10:15 - 13:15 A311 Personalutveckling och löneadministration Broth Joacim
2020-02-12 13:15 - 16:15 E385 Personalutveckling och löneadministration Broth Joacim
2020-02-26 13:00 - 16:00 E385 Personalutveckling och löneadministration Broth Joacim
2020-03-04 13:00 - 16:00 E385 Personalutveckling och löneadministration Broth Joacim
2020-03-11 13:00 - 16:00 E385 Personalutveckling och löneadministration Broth Joacim
2020-03-18 13:00 - 16:00 D4107-08 Personalutveckling och löneadministration Broth Joacim
2020-04-28 13:00 - 15:00 Personalutveckling och löneadministration - Omtentamen Broth Joacim

Kurs och studieplanssökning