Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

1. Förstå sig på försäljningsfunktionens betydelse i en organisation
2. Inse betydelsen av att rekrytera, utveckla och behålla en kunnig försäljningspersonal
3. Analysera strategier för att utveckla ett effektivt försäljningsteam
4. Evaluera försäljningsaktiviteter

Läranderesultat

- Försäljarens betydelse i en organisation
- Personlig försäljning
- Customer relationship management
- Rekrytering av rätt personal
- Skolning av personalen
- Belöningssystem

Innehåll

- Klassifiera och analysera olika försäljningssituationer
- Kritiskt förhålla sig till optimal rekrytering
- Utveckla planer för försäljning
- Hur presentera sin produkt optimalt?

Förkunskaper

Marknadsföringens grunder

Litteratur

Meddelas senare

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 40 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete - 30 timmar
 • Självstudier - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 130 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 50 timmar
 • Varav schemalagda studier: 80 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Demonstrationer och presentationer
 • Rapporter och produktioner

Lärare

Willför Christel

Examinator

Willför Christel

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning