Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Finska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Kurssin tavoitteena on käyttää digimaailman viimeiset palvelut sekä työkalut vahvistakseen yrityksen läsnäoloa verkossa.

Läranderesultat

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet kehittää yrityksen läsnäoloa verkossa tuoden lisäarvoa sekä asiakkaille että yritykselle.

Innehåll

- Verkkosivujen kehitys julkaisujärjestelmällä - Erilaisten some-työkalujen käyttö luoden yritykselle vahvaa läsnäoloa verkossa - Verkkosivujen hakukoneoptimointia sekä verkkoanalytiikka - Hakukonemainontaa - Laaja projektityö käsittäen yrityksen verkkosivujen sunnittelu ja kehittäminen, kävijöiden liikenteen seuraaminen, hakukonemainoksia sekä erilaisia some- aktiviteetteja näin ollen vahvistaen yrityksen läsnäoloa verkossa. - HUOM! Verkkotuotanto moduuli on osa Digitaalisen muotoilu kurssikokonaisuutta. Verkkotuotannon lisäksi siihen kuuluu Graafinen- ja Mediatuotanto kurssit. Kurssin aikana opiskelija toteuttaa laajan projektityön missä yhdistyy kaikkien moduulien materiaalit.

Förkunskaper

Tietojenkäsittelyn perustiedot

Mer information

Opiskelijat valitaan hakemusten perusteella, lue lisää: http://fortbildning.arcada.fi/fi Extern länk- fi/Education/Details/117

Litteratur

Kurssimateriaalit julkaistaan itslearning ympäristössä.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 60 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
  • Praktiska övningar - 50 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 80 timmar
  • Nätbaserade - 56 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 266 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 266 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Kurssin läpäisemiseksi opiskelijan tulisi: 1. Suorittaa kaikki tehtävät, jotka ovat julkaistu itslearning oppimisalustassa 2. Suunnitella ja julkaista verkkosivut sekä siihen liittyvät online aktiviteetit vahvistakseen yrityksen läsnäoloa verkossa 3. Esitellä projektityön loppuseminaarissa

Lärare

Forsström Mikael

Examinator

Forsström Mikael

Antal kursplatser

Ingen begränsning (23 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning