Kursens undervisningsperiod

 • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)
 • 4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

- studerande utvecklar en förståelse för
företagsekonomiskt perspektiv för utveckling av
eget yrkesområde
- studerande implementerar den kreativ/innovativ
plan som skapats i samråd med brukaren i syfte
att stödja hälsoresurser och ett hållbart
aktivitetsengagemang i vardagen

Läranderesultat

- studerande förstår grundprinciperna för
affärsplan och produkt/tjänsteutveckling
- studerande kan nyttja olika digitala verktyg
inom projekthantering
- studerande kan använda olika modeller för
omvärldsanalys
- studerande kan utnyttja trendwatching och
benchmarking i sitt företagscase
- studerande kan arbeta kund- och
användarorienterat i casearbetet
- studerande kan från idéfas utveckla ett
koncept som presenteras på ett säljande sätt
- studerande kan redogöra och argumentera för
en konkret värdeskapande idé

- studerande kan identifiera behov av projekt
som bidrar med ett aktivitetsperspektiv samt
utvecklar verksamhet
- studerande kan kritiskt granska och tillämpa
litteratur och forskning som bas för
projektarbetet
- studerande kan, utgående från ett
brukarperspektiv, planera, genomföra och
utvärdera projekt i samverkan med arbetslivet
- studerande kan redovisa process och resultat
av projektet
- studerande kan ta ställning till
projektresultatets användbarhet i andra
sammanhang inom det egna professionsområdet

Innehåll

Företagsekonomiskt förhållningssätt till
företagets/organisationens/samfundets
utvecklingsbehov & arbetslivsförankrat
projektarbete

Förkunskaper

50 sp ämnesstudier samt kursen i Aktivitet och
social innovation (tidigare kursen
Aktivitetsvetenskap)

Mer information

Närvaro och aktivt deltagande i
samtliga föreläsningar och workshops ger poäng
slutexamination.

14.1.2020 kl. 11.00 Thomas Ketchell

Studerande skriver ett blogginlägg för
inside.arcada för att bidra med sin nya kunskap
och förståelse

Litteratur

Litteratur/forskning enligt ert val av
projektområde.

Hahn, G et al. 2016. Så mäts socialt hållbart
värdeskapande. Studentlitteratur.
Kronenberg, F., Pollard, N., Sakellariou, D.
(ed.) 2011. Occupational Therapies Without
Boarders. Towards an Ecology of Occupation-
Based Practices. Edinburgh: Elsevier Churchill
Livingstone.
Sakellariou, D & Pollard, N. 2017. Occupational
Therapies Without Borders. Integrating justice
with practice. 2nd edition. Great
Britain:Elsevier.

Vetenskapliga artiklar och övrig relevant
litteratur

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 230 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Genomförandet av projektet

Examinationskrav

För godkänd prestation i kursen krävs att
följande delmoment är godkända:
- deltagande i diskussionsforum
- projektrapport & processdagbok
- genomförandet av projekt
(projektimplementering)
- kamratrespons
- lärdomar från My Future Work

Lärare

 • Haldin Denice
 • Hernberg Mervi
 • Werner Tove

Examinator

Werner Tove

Antal kursplatser

Ingen begränsning (9 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-07-30

Kursanmälningstid

2019-12-09 till 2020-02-01

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-09 12:30 - 15:00 C350 Entreprenörskap, aktivitet och samhälle kl. 12.30: Kursintro, kick off Haldin Denice
Hernberg Mervi
Werner Tove
2020-01-13 10:00 - 12:00 F363 Entreprenörskap, aktivitet och samhälle Workshop: Gruppvis presentation 5W+H med moodboard + Sutori introduktion Haldin Denice
Hernberg Mervi
Werner Tove
2020-01-14 11:00 - 13:00 Entreprenörskap, aktivitet och samhälle Deltagande i My Future Work 2020
2020-01-16 13:00 - 16:00 B518 Entreprenörskap, aktivitet och samhälle Workshop: Lean Service Creation + coaching Haldin Denice
Hernberg Mervi
Werner Tove
2020-01-17 13:00 - 14:00 B517 Entreprenörskap, aktivitet och samhälle Coaching (obligatorisk): Grupp 1 13-13.30, grupp 2 13.30-14 Haldin Denice
Hernberg Mervi
Werner Tove
2020-01-21 13:00 - 14:30 B325 Entreprenörskap, aktivitet och samhälle Tema: socialt hållbart värdeskapande Haldin Denice
Hernberg Mervi
2020-01-27 11:00 - 12:00 Entreprenörskap, aktivitet och samhälle INTERNATIONAL WEEK: information och förhandsuppgift. Obligatoriskt. Rum D4106 Peri Heidi
Werner Tove
2020-01-29 13:00 - 15:00 A311 Entreprenörskap, aktivitet och samhälle Workshop 13-15: Learning Café och coaching Haldin Denice
Hernberg Mervi
Werner Tove
2020-02-10 09:00 - 16:00 A311 International Week Peri Heidi
Werner Tove
2020-02-18 13:00 - 16:00 C350 Entreprenörskap, aktivitet och samhälle gästföreläsare/Häggblom Kronlöf
2020-02-19 10:00 - 15:00 C350 Entreprenörskap, aktivitet och samhälle gästföreläsare Häggblom Kronlöf
2020-02-20 13:00 - 16:00 C350 Entreprenörskap, aktivitet och samhälle gästföreläsare Häggblom Kronlöf
2020-02-21 09:15 - 13:00 C350 Entreprenörskap, aktivitet och samhälle gästföreläsare Häggblom Kronlöf
2020-02-26 13:00 - 15:00 C350 Entreprenörskap, aktivitet och samhälle Workshop: Customer Journey Haldin Denice
Hernberg Mervi
Werner Tove
2020-03-11 13:00 - 15:00 F363 Entreprenörskap, aktivitet och samhälle Workshop: utvärdering, kriterier kamratrespons och + gruppvis coaching Haldin Denice
Hernberg Mervi
Werner Tove

Kurs och studieplanssökning