Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Målet är att studerande tillämpar sina teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i ergoterapiprocessen.

Läranderesultat

Studerande tillämpar ergoterapiprocessen

Innehåll

Yrkespraktik på sjukhus, hälsocentral eller inom annat verksamhetsområde för ergoterapeuter

Förkunskaper

Godkända prestationer från huvudämneskurser från år 1 och 2. Utöver detta krävs 20 sp godkända prestationer i tvärvetenskapliga ämnen.
Godkänd registrering från YP I och YP II.

Litteratur

Litteratur från teorikurserna (se förkunskaper på ASTA)samt aktuella forskningsartiklar.

Studieaktiviteter

  • skriftligt arbete - 35 timmar
  • Praktik - 231 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 266 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 266 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Lärare

  • Arell-Sundberg Marina
  • Peri Heidi
  • Söderlund Stina

Examinator

Peri Heidi

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kurs och studieplanssökning