Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Telekommunikation (el 2004) - Telekommunikation

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

3 sp

Kompetensmål

Ger kunskap i modulations- och kodningsteknik

Läranderesultat

Att ge den studerande en introduktion i modulations- och kodningsmetoder samt övrig signalbehandling inom modern telekommunikation. Kursen är huvudsakligen inriktad på digitala modulationsmetoder. Detektion (detektering) och kodning behandlas också.

Innehåll

Kanalmodeller
Basbandsmodulation
-analog
-digital: pulskods- och deltamodulering
Bärvågsmodulation
-analog: amplitud- och vinkelmodulering
-digital: ASK, FSK, PSK
Kretsrealiseringar
Signaldetektering
Signalkodning
Simuleringsprogrammet MATLAB: Communications Toolbox

Förkunskaper

Telekommunikation

Litteratur

A. Svärdström: Modulation och teleteknik. Studentlitte-ratur,
Lund 1996.
T. Öberg: Modulation,detektion och kodning. Student-litteratur
1998.
L. Ahlin och J. Zander: Principles of Wireless Communi-cations.
Studentlitteratur 1998.
Föreläsarens eget material på Internet

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 0 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 0 timmar
 • Självstudier - 0 timmar
 • - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Rapporter och produktioner

Lärare

Grahn Kaj

Examinator

Grahn Kaj

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning