Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att den studerande får kunskaper om elektroniska signaler samt insikter i den digitala signalbehandlingens teori och praktik

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att - förstå elektroniska signaler - matematiskt hantera digitala signaler - hantera digital media i form av text, grafik, ljud och bild

Innehåll

A. Signalbehandling 1. Introduktion 2. Signaler och signalmodeller 3. Laplace-transformation 4. Övningar med Matlab 4.1 Övning 1 4.2 Övning 2 B. DSP-teori 1. Introduktion 2. Signaler och spekra 2.1 Signaler och Fourier-transformationen 2.2 Lineära system 3. Provtagning 3.1 Provtagning i tids- och spektrumdimensionen - provtagningsteoremet 3.2 Överprovtagning och underprovtagning 4. Kvantisering 4.1 Analog/Digital-konvertering 4.2 Kvantiseringskurva och dess dynamik 4.3 Kvantiseringsfel och kvantiseringsbrus 4.4 Digital/Analog-konvertering 5. FIR-filter (transversalfilter) 5.1 Grunderna 5.2 Realisering C. Användning av DSP i multimedia och i media 1. Audio 2. Grafik 3. Video 4. Datakompimering (JPEG, MPEG)

Förkunskaper

Allmänna kunskaper i matematik och elektronik

Kursen ersätter följande kurser

ABC of DSP, 2001 - 2006

Litteratur

Material på nätet

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 66 timmar
  • Övningsbaserad undervisning - 12 timmar
  • Laborationer och arbete i simulerad miljö - 6 timmar
  • Självstudier - 49 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 49 timmar
  • Varav schemalagda studier: 84 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: Examination 1 .... Examination 2 .... etc. (examinationer = tentamina, demonstrationer och presentationer, rapporter och produktioner, uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen) Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: ...

Lärare

Grahn Kaj

Examinator

Grahn Kaj

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

2010-11-01 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning