Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att den studerande får kunskaper om elektroniska signaler samt insikter i den digitala signalbehandlingens teori och praktik

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att

 • förstå elektroniska signaler
 • matematiskt hantera digitala signaler
 • hantera digital media i form av text, grafik, ljud och bild

Innehåll

A. Signalbehandling

 1. Introduktion
 2. Signaler och signalmodeller
 3. Laplace-transformation
 4. Övningar med Matlab
  4.1 Övning 1
  4.2 Övning 2
  B. DSP-teori
 5. Introduktion
 6. Signaler och spekra
  2.1 Signaler och Fourier-transformationen
  2.2 Lineära system
 7. Provtagning
  3.1 Provtagning i tids- och spektrumdimensionen
 • provtagningsteoremet
  3.2 Överprovtagning och underprovtagning
 1. Kvantisering
  4.1 Analog/Digital-konvertering
  4.2 Kvantiseringskurva och dess dynamik
  4.3 Kvantiseringsfel och kvantiseringsbrus
  4.4 Digital/Analog-konvertering
 2. FIR-filter (transversalfilter)
  5.1 Grunderna
  5.2 Realisering
  C. Användning av DSP i multimedia och i media
 3. Audio
 4. Grafik
 5. Video
 6. Datakompimering (JPEG, MPEG)

Förkunskaper

Allmänna kunskaper i matematik och elektronik

Kursen ersätter följande kurser

ABC of DSP, 2001 - 2006

Litteratur

Material på nätet

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 66 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 12 timmar
 • Laborationer och arbete i simulerad miljö - 6 timmar
 • Självstudier - 49 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 49 timmar
 • Varav schemalagda studier: 84 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och presentationer, rapporter och produktioner, uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: ...

Lärare

Grahn Kaj

Examinator

Grahn Kaj

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

2010-11-01 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning