Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Automation (el 2004) - Automation

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

4 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge studeranden färdigheterna i att använda och förstå de viktigaste styrtekniska metoderna som används inom automation och robotik.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att använda och programmera styrsystem för styrning av både små och stora servomotorer.Kursen ger också färdigheter i pneumatisk och hydraulisk styrning.

Innehåll

 • Pneumatik & hydraulik
 • Parallax Mikrokontroller
 • Servostyrsystem

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 16 timmar
 • Laborationer och arbete i simulerad miljö - 30 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete - 16 timmar
 • Självstudier - 40 timmar
 • Tentamensförberedelser - 8 timmar
 • Praktik - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 120 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 74 timmar
 • Varav schemalagda studier: 46 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina

Examinator

Kuvaja Markus

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Vecka 36:
Föreläsning, pneumatik & hydraulik
Vecka 37:
Laborationer, pneumatik & hydraulik
Vecka 38:
Föreläsning, styrsystem; Parallax Mikrokontroller och Arlacons servostyrsystem.
Vecka 39:
Laborationer, styrsystem
Vecka 40:
Laborationer, styrsystem
Vecka 41:
Laborationer, styrsystem
Vecka 42:
Laborationer, styrsystem
Vecka 43:
Tentamen
Vecka 44:
Genomgång av tenten och sista gemensamma laborationstillfälle.

Examinationsformer

2006-11-26 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning