Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

 • Automation (el 2004) - Yrkesstudier
 • Telekommunikation (el 2004) - Yrkesstudier
 • It 2001 - 2004 - Datakommunikation och nätverk
 • Medieteknik 2001 - 2004 - Telekommunikation och mätteknik

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

3 sp

Kompetensmål

Introduktion till telekommunikation

Läranderesultat

Att ge den studerande övergripande baskunskaper om telekommunikation med dess tjänster och system. För att förstå helheten krävs även goda kunskaper i terminologin. Kursen försöker ge en helhetssyn över det område som av tradition varit indelat i tele- och datakommunikation.

Innehåll

Standarder och rekommendationer
Koppling, väljarstyrning och transmissionsteknik
Trunk- och accessnät
Nätintelligens och mervärdestjänster
Näthantering,-samverkan och -planering
PSTN, PLMN,ISDN, Frame Relay, ATM och Internet
Signaleringsnät

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Mer information

Exakt tidtabell ges under den första föreläsningen.

Litteratur

Ericsson och Telia: Att förstå telekommunikation, del 1 och 2.
Studentlitteratur 1996 och 1997.
Föreläsarens eget material på Internet

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 0 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 0 timmar
 • Laborationer och arbete i simulerad miljö - 0 timmar
 • Självstudier - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Demonstrationer och presentationer
 • Rapporter och produktioner

Examinator

Grahn Kaj

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning