Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Känna till grunder i automationssytem som används i fastigheter och industrin

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande kunna grundläggande principer i fastighets automation.

Innehåll

Grunder om automation i fastigheter och industri
KNX
Grunder i programmerbar logik
Styrscheman
Grunder i reglerteknik

Förkunskaper

ELCAD

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Obligatoriska inlämningsuppgifter

Litteratur

Föreläsningskompendium, material på itslearning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 50 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 35 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 15 timmar
 • Självstudier - 20 timmar
 • Nätbaserade - 5 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
Tentamen
Projektarbeten

Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt:
Tentamen 70%
Projektarbeten 30%

Lärare

 • Anukka Harri
 • Skön Kim

Examinator

Rancken Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning (15 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Finns på kurshemsidan / Will be announced on course homepage

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-14 09:15 - 11:00 D398 Automation Anukka Harri
2020-01-28 09:15 - 11:00 D398 Automation Anukka Harri
2020-02-04 09:30 - 12:00 D398 Automation Anukka Harri
2020-02-04 10:15 - 12:00 B224 Automation Skön Kim
2020-02-06 10:15 - 12:00 B224 Automation Skön Kim
2020-02-11 09:15 - 11:00 D398 Automation Anukka Harri
2020-02-11 09:15 - 12:00 B224 Automation Anukka Harri
2020-03-03 09:15 - 11:00 D398 Automation Anukka Harri

Kurs och studieplanssökning