Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att skapa förståelse för vanliga byggnadsfysikaliska fenomen som fuktvandring och värmeförluster i väggar, tak och grund med tonvikt på fuktsäkerhet och god energieffektivitet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att för en given byggkonstruktion uppskatta -värmeflödet genom väggar, tak och grund -värmeflödet genom fönster och dörrar -fuktvandring i väggar -när det finns risk för fuktskador.

Innehåll

-Beräkning av värmeflöde genom en homogen konstruktion -Metoder för beräkning av värmeflöde genom en sammansatt konstruktion -Beräkning av fuktflöde genom en byggkonstruktion - Allmänna konstruktioner i energisanering - Allmänna byggnadsfysikaliska egenskaper

Förkunskaper

Elementär matematik

Litteratur

Rakentamismääräyskokoelma osa C RT -kortit övningar föreläsningsmaterial

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 18 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 1 timmar
 • Praktiska övningar - 8 timmar
 • Basgruppsarbete - 2 timmar
 • Självstudier - 30 timmar
 • Nätbaserade - 76 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

hemuppgifter och tentamina

Lärare

Skön Kim

Examinator

Skön Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • 2016-03-17 - Tentamina
 • 2016-03-17 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning