Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att du ska kunna dimensionera och välja utrustning till komfortbyggnader (kontor, boende, affär)

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att * har fått en helhetsuppfattning om fastighetens vatten- och avloppssystem, samt hur de ansluter sig till de övriga hustekniska systemen. * förstår sig på det kommunala vatten- och avloppssystemet, samt hur fastigheten ansluter sig till den * känner till och kan tillämpa rådande bestämmelser och lagstiftning * kan jämföra olika vatten och avloppssystem med avseende på miljön, byggnaden samt boendetrivsel * kan bestämma och överenskomma målsättningar på basen av omständighetskrav * har en helhetsuppfattning om vatten och avloppssystem, samt hur de ansluter sej till de övriga tekniska systemen i fastigheten. * Kan dimensionera fastighetens, och ett litet samhälles vatten och avloppssystem * Kan välja, dimensionera och placera fungerande armatur, utrustning samt ledningar i en fastighet * Kan välja energitekniskt optimerad och fungerande utrustning för beredande av varmvatten. * Kan välja och dimensionera olika avskiljare och pumpstationer * Kan välja och dimensionera en på glesbygden befintlig avloppsvattensystem * känner till fastighetens grundbyggnad och * känner till torksystem för tomten * känner till uppkomstmekanismen för brand, samt de olika släckningsmetoderna

Innehåll

Samhällets vattenförsörjning Finlands byggbestämmelsesamling föreskrifter och anvisningar gällande planering, förverkligande och användande av vatten och avloppssystem Fastighetens vattensystem, vattenbehandlingsutrustningens energieffektivitet samt vattenförbrukning Fastighetens vatten- och avloppsarmatur Fastighetens avloppssystem Fastighetens regnvattensystem Skydd av vatten- och avloppssystem Ljudtekniken i vatten- och avloppssystem Avloppsvattnets pumpstationer Produktion av varmvatten Apparatur för ändring av vattenledningstrycket Fastighetens brandsläckningsutrustning

Förkunskaper

Termodynamik Strömningslära

Litteratur

Seppänen, Olli & Seppänen, Matti. 2007 "Rakennusten sisäilmasto ja LVI-tekniikka", 4 uppl. Föreläsningsanteckningar, D1 Rekommenderad bredvidläsning: Seppänen: Ilmastointitekniikka ja sisäilmasto Seppänen: Ilmastoinnin suunnittelu

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 33 timmar
  • Självstudier - 102 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: Examination 1

Examinator

Skön Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning (22 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Onsdagar kl. 14 med start 7.11.2018.

Kursanmälningstid

2019-10-14 till 2019-11-10

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-28 12:15 - 15:00 D4109 Vatten- och avloppsteknik Pyykkönen Jari
2019-11-04 12:15 - 15:00 B328 Vatten- och avloppsteknik Pyykkönen Jari
2019-11-11 12:15 - 15:00 B328 Vatten- och avloppsteknik Pyykkönen Jari
2019-11-18 12:15 - 15:00 D4109 Vatten- och avloppsteknik Pyykkönen Jari
2019-11-25 10:15 - 13:00 B320 Vatten- och avloppsteknik Pyykkönen Jari
2019-12-02 12:15 - 14:00 B328 Vatten- och avloppsteknik Pyykkönen Jari
2019-12-09 10:15 - 13:00 B320 Vatten- och avloppsteknik Pyykkönen Jari
2019-12-16 10:15 - 13:00 D4106 Vatten- och avloppsteknik Pyykkönen Jari
2020-01-13 12:15 - 15:00 D4110 Vatten- och avloppsteknik Pyykkönen Jari
2020-01-20 12:15 - 15:00 D4109 Vatten- och avloppsteknik Pyykkönen Jari
2020-01-27 12:15 - 15:00 D4110 Vatten- och avloppsteknik Pyykkönen Jari
2020-02-03 12:15 - 15:00 D4106 Vatten- och avloppsteknik Pyykkönen Jari
2020-04-06 09:00 - 12:00 Vatten- och avloppsteknik, OMTENTAMEN 1 på Itslearning Skön Kim
2020-04-20 09:00 - 12:00 Vatten- och avloppsteknik, OMTENTAMEN 2 på Itslearning Skön Kim

Kurs och studieplanssökning