Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att skapa ett helhetskunnande om värmebehov, värmeproduktion och distribution.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas du vara förmögen att: 1.har en helhetsuppfattning av byggnaders värmebehov 2.känner till och förstår sig på olika system för att producera värme 3.förstår hur olika värmedistributionssystem påverkar inomhusklimatet 4.känner till och kan tillämpa byggnadsbestämmelserna visavi uppvärmningssystem 5.kan jämföra olika uppvärmningssystem med avseende på energieffektivitet. 6.kan dimensionera och analysera tryckförlusten samt strömningsfunktionaliteten i olika värmedistributionsnät. inklusive balansering (kan analysera, dimensionera och balansera tryckförlusten samt strömningsfunktionaliteten i olika värmedistributionsnät) 7.kan dimensionera och välja produkterna och utrustningen för ett värmesystem helhetsekonomiskt 8.känner till bestämmelser och dimensionering av fjärrvärme känner till, och kan tillämpa, bestämmelser och regelverk angående uppvärmningssystem

Innehåll

Värmedistributionssystem Byggnadsbestämmelser

Förkunskaper

Inomhusklimat, ventilation

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Rekommenderad bredvidläsning: Seppänen: Ilmastointitekniikka ja sisäilmasto Seppänen: Ilmastoinnin suunnittelu

Litteratur

Seppänen, Olli & Seppänen, Matti. 2007 "Rakennusten sisäilmasto ja LVI-tekniikka", 4 uppl. Föreläsningsanteckningar av läraren.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 24 timmar
  • Självstudier - 111 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger tentamen.

Examinator

Skön Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning (28 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Se ARBS / See ARBS

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-09 14:15 - 16:00 B518 Uppvärmning och värmedistribution Wiik Niklas
2020-01-16 13:15 - 16:00 D4109 Uppvärmning och värmedistribution Wiik Niklas
2020-01-23 13:15 - 16:00 B518 Uppvärmning och värmedistribution Wiik Niklas
2020-01-30 13:15 - 16:00 B518 Uppvärmning och värmedistribution Wiik Niklas
2020-02-06 13:15 - 16:00 D4110 Uppvärmning och värmedistribution Wiik Niklas
2020-02-13 13:15 - 16:00 D398 Uppvärmning och värmedistribution Wiik Niklas
2020-02-20 14:15 - 16:00 B518 Uppvärmning och värmedistribution Wiik Niklas
2020-02-27 13:15 - 16:00 D4109 Uppvärmning och värmedistribution Wiik Niklas
2020-03-05 13:15 - 16:00 B518 Uppvärmning och värmedistribution, KURSTENTAMEN Wiik Niklas
2020-03-12 13:15 - 16:00 D4110 Uppvärmning och värmedistribution, TENTGENOMGÅNG Wiik Niklas
2020-04-14 09:00 - 12:00 Uppvärmning och värmedistribution, OMTENTAMEN 1 på Itslearning Skön Kim
2020-04-28 09:00 - 12:00 Uppvärmning och värmedistribution, OMTENTAMEN 2 på Itslearning Skön Kim

Kurs och studieplanssökning