Kursens undervisningsperiod

  • 1 (2019-08-01 till 2019-10-27)
  • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att du lär dig dimensionera och välja utrustning till en ventilationsanläggning i en komfortbyggnad

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att 1 bestämma inomhusklimatkraven (i bostadshus och kontorsbyggnader) på basen av givna omständighetsbehov, i samarbete med myndigheterna 2)Igenkänna och förstå olika lufkonditioneringssystem visavi planering, förverkligande och användning. 3)Behärska vanliga dimensioneringsmetoder för ventilationssystem. Förstår betydelsen av att sytemet går att balansera, och att det är balanserat 4)Behärska luftdistributionsprinciperna och kan tillämpa dessa i val och placering av luftdon. 5)Behärska huvudprinciperna för ljudtekniken i ventilationssystem 6)Behärska principerna för luftströmmar. 7)Jämföra olika luftkonditioneringssystem, och välja lämligaste från fall till fall 8)Välja och dimensionera komponenterna i ett ventilationssystem. 9)Förstå hur olika luftkonditioneringssystem påverkar energikonsumtionen. 10)Förtå hur inomhusklimatparametrarna påverkar fastighetens energikonsumtion 11)Behärska inomhusklimatförhållandena i bostadshus ock kontorsbyggnader.

Innehåll

krav på inomhusklimat luftkonditionering ventilationssystem ljudteknik i ventilationssystem

Förkunskaper

Inomhusklimat

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Rekommenderad bredvisläsning: Seppänen: Ilmastotekniikka ja sisäilmasto Seppänen: Ilmastoinnin suunnittelu

Litteratur

Seppänen, Olli & Seppänen, Matti. 2007 "Rakennusten sisäilmasto ja LVI-tekniikka", 4 uppl.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 30 timmar
  • Självstudier - 105 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: Examination 1

Lärare

Carlsson Ralf

Examinator

Skön Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning (65 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Se ARBS / See ARBS

Kursanmälningstid

2019-12-01 till 2020-02-02

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-07 16:15 - 19:00 D4106 Ventilation Carlsson Ralf
2020-01-14 16:15 - 19:00 D4106 Ventilation Carlsson Ralf
2020-01-21 16:15 - 19:00 D4106 Ventilation Carlsson Ralf
2020-01-28 16:15 - 19:00 D4106 Ventilation Carlsson Ralf
2020-02-04 16:15 - 19:00 D4106 Ventilation Carlsson Ralf
2020-02-11 16:15 - 19:00 D4106 Ventilation Carlsson Ralf
2020-02-25 16:15 - 19:00 D4106 Ventilation Carlsson Ralf
2020-03-03 16:15 - 19:00 D4106 Ventilation Carlsson Ralf
2020-03-10 16:15 - 19:00 D4106 Ventilation Carlsson Ralf
2020-04-16 09:00 - 12:00 Ventilation, distanstent på Itslearning Carlsson Ralf
Skön Kim
2020-05-05 09:00 - 12:00 Ventilation, OMTENTAMEN 1 Carlsson Ralf
Skön Kim
2020-05-19 09:00 - 12:00 Ventilation, OMTENTAMEN 2 Carlsson Ralf
Skön Kim

Kurs och studieplanssökning