Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att förstå hur man skapar och upprätthåller ett gott inomhusklimat.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att: 1)Kan bestämma inomhusklimatkraven (i bostadshus och kontorsbyggnader) på basen av givna kriterier och omständigheter. 2)Igenkänner och förstår olika luftkonditioneringssystem visavi planering, förverkligande och användning. 3)Behärskar vanliga dimensioneringsmetoder för ventilationssystem. Förstår betydelsen av att systemet går att balansera, och att det är balanserat 4)Behärskar luftdistributionsprinciperna och kan tillämpa dessa i val och placering av luftanordning. 5)Behärskar huvudprinciperna för ljudtekniken i ventilationssystem. Kan räkna ut bullernivåer och känner till metoder att dämpa buller. 6)Behärskar grundprinciperna för luftströmmar. 7)Kan jämföra olika luftkonditioneringssystem, och välja det lämpligaste från fall till fall 8)Kan välja och dimensionera komponenterna i ett ventilationssystem. 9)Förstår hur olika luftkonditioneringssystem påverkar energikonsumtionen. 10)Förstår hur inomhusklimatparametrarna påverkar fastighetens energikonsumtion. 11)Behärskar inomhusklimatförhållandena i bostadshus och kontorsbyggnader på ett mångsidigt sätt.

Innehåll

Inomhusklimat luftkonditioneringssystem ventilation akustik, buller

Förkunskaper

termodynamik, strömningsläran

Mer information

All övrig information finns på kursens Itslearning sida Rekommenderad bredvidläsning: Seppänen: Ilmastointitekniikka ja sisäilmasto Seppänen: Ilmastoinnin suunnittelu

Litteratur

Seppänen, Olli & Seppänen, Matti. 2007 "Rakennusten sisäilmasto ja LVI-tekniikka", 4 uppl.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 35 timmar
  • Självstudier - 100 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: Examination 1

Lärare

  • Carlsson Ralf
  • Wiik Niklas

Examinator

Skön Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning (36 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-10-14 till 2019-11-10

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-29 16:15 - 19:00 D4109 Inomhusklimat Carlsson Ralf
2019-11-05 16:15 - 19:00 D4109 Inomhusklimat Carlsson Ralf
2019-11-12 16:15 - 19:00 D4109 Inomhusklimat Carlsson Ralf
2019-11-19 16:15 - 19:00 D4109 Inomhusklimat Carlsson Ralf
2019-11-26 16:15 - 19:00 D4109 Inomhusklimat Carlsson Ralf
2019-12-03 16:15 - 19:00 D4109 Inomhusklimat LEKTIONEN INHIBERAD! Carlsson Ralf
2019-12-10 16:15 - 19:00 D4109 Inomhusklimat Carlsson Ralf
2019-12-17 16:15 - 19:00 D4109 Inomhusklimat Carlsson Ralf
2020-05-07 09:00 - 12:00 Inomhusklimat, OMTENTAMEN 1 på ITSLEARNING Carlsson Ralf
Skön Kim
2020-05-26 09:00 - 12:00 Inomhusklimat, OMTENTAMEN 2 på ITSLEARNING Carlsson Ralf
Skön Kim

Kurs och studieplanssökning