Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att lära ut grundläggande hydrodynamik. Den studerande ska kunna analysera rörledningssystem med pumpar och kanalsystem med fläktar samt kunna dimensionera nya sådana.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande - känna till grundläggande hydromekaniska begrepp som densitet, viskositet, tryck, flöde, tryckfall och flödeshastighet. - kunna beräkna tryckfall, höjdlägen , flöden och hastigheter i rörsystem. - kunna bestämma tryckfall förorsakade av friktionsförluster i rörledningar. - kunna dimensionera en pump (beräkna effekt) för ett givet flöde i ett rörsystem.

Innehåll

01. Fluid statisk 02. Vätskekrafter 03. Grundläggande hydromekanik/Kontinuitetsekvationen/ 04. Bernoullis ekvation 05. Laminär och turbulent strömning 06. Tryckförlust i rörledningar 07. Pumptyper

Förkunskaper

linjär algebra, Differentialkalkyl, Integral kalkyl

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Ingen tilläggsinformation tillgänglig för tillfället

Litteratur

Henrik Alvarez: Energiteknik Del 1. Munson Bruce, Young Donald, ... :Fundamentals of Fluid Mechanics. R.C. Hibbeler -Fluid Mechanics in SI units,

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 24 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 0 timmar
  • Praktiska övningar - 6 timmar
  • Självstudier - 105 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Godkänd tentamen

Lärare

Gebrehiwot Silas

Examinator

Gebrehiwot Silas

Antal kursplatser

Ingen begränsning (39 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-10-14 till 2019-11-10

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-30 09:15 - 12:00 D398 Fluid Mechanics Gebrehiwot Silas
2019-11-06 09:15 - 12:00 D398 Fluid Mechanics Gebrehiwot Silas
2019-11-13 09:15 - 12:00 D398 Fluid Mechanics Gebrehiwot Silas
2019-11-20 09:15 - 12:00 D398 Fluid Mechanics Gebrehiwot Silas
2019-11-27 09:15 - 12:00 D398 Fluid Mechanics Gebrehiwot Silas
2019-12-04 09:15 - 12:00 D398 Fluid Mechanics Gebrehiwot Silas
2019-12-11 09:15 - 12:00 D398 Fluid Mechanics Gebrehiwot Silas
2019-12-18 09:15 - 12:00 D398 Fluid Mechanics Gebrehiwot Silas

Kurs och studieplanssökning