Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen: att använda kunskaper i byggnadsrenoveringsprocess

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att: - Förstå principer om renoveringsprocessen - kunna utföra fundamentala beräkningar för husets energiförbrukningen enligt Finlands byggbestämmelsesamling - välja rätta materialer för energisnåla lösningar - Planera husets mantel som motsvarar nya byggnadsregler inom renovering

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Inga

Litteratur

Materialet finns på kursens Itslearning-sida

Studieaktiviteter

  • Nätbaserade - 64 timmar
  • - 71 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Självstudier via nätet

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinator

Skön Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning (17 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

2017-11-17 - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-11-20 16:00 - 20:00 D398 Byggnadsrenovering (med Novia) Anukka Harri
Skön Kim
2019-11-27 16:00 - 20:00 D398 Byggnadsrenovering (med Novia) Anukka Harri
Skön Kim
2019-12-04 16:00 - 20:00 D398 Byggnadsrenovering (med Novia) Anukka Harri
Skön Kim
2019-12-11 16:00 - 20:00 D398 Byggnadsrenovering (med Novia) Anukka Harri
Skön Kim
2019-12-18 16:00 - 20:00 D398 Byggnadsrenovering (med Novia) Anukka Harri
Skön Kim

Kurs och studieplanssökning