Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att
studerande kan
verkställa anestesisjukvårdens metoder i
praktiken
och förstår betydelsen av ett
patientsäkert
arbetssätt.

Läranderesultat

Studenten kan följa med och delta enligt
egen
förmåga i förberedelse, vården och
eftervården av
patient som erhållit anestesi
Oppilas seuraa ja osallistuu omien
kykyjensä
mukaan anestesioidun potilaan
valmisteluun,
hoitoon sekä jälkiseurantaan

Studenten känner till apparatur,
material,
verktyg, instrument och de mest allmänna
läkemedlen inom anestesivården
Oppilas tuntee laitteet, välineet,
työkalut,
instrumentit ja yleisesti käytössä
olevat
lääkkeet anestesiatyössä

Studenten kan använda sig av safe
surgery check
list och förstå dess betydelse för
säkerheten
Oppilas osaa käyttää turvallisen
kirurgian
tarkastuslistaa ja ymmärtää sen
tarkoituksen
turvallisuudelle

Studenten kan skapa för patienten en
trygg och
lugn omgivning
Oppilas osaa luoda potilaalle
turvallisen ja
rauhallisen ympäristön

Studenten förstår induktionen och övar
sig enligt
möjligheter i i.v. kanylering,
ventilering och
säkrandet av andningsväg
Oppilas ymmärtää induktion ja
harjoittelee
mahdollisuuksien mukaan iv kanylointia,
ventilointia sekä hengitysteiden
varmistamista

Innehåll

praktik

Förkunskaper

Bör ha avklarat:
- Läkemedelsbehandling och
patientsäkerhet
- Godkänd terminstentamen i
läkemedelsräkning
- Klinisk vård PRAKTIK! (inremedicin och
kirurgi)

Bör ha deltagit:
- Klinisk vård III

Mer information

Angående vaccinationskrav:
Infektioiden torjunta on keskeinen osa
hoidon laatua ja potilasturvallisuutta.
Infektioiden torjunnassa esim.
henkilökunnan influenssarokotuksilla
voidaan merkittävästi vähentää
potilaiden influenssaan sairastumista ja
potilaskuolemia. Työharjoitteluun
osallistuvalla opiskelijalla on oltava
päivitetyn ohjeen mukaisesti
tartuntatautilain 48§ mukaisesti joko
rokotuksen tai sairastetun taudin antama
suoja tuhkarokkoa, vesirokkoa ja
hinkuyskää vastaan. Lisäksi vaaditaan
tartuntatautilain 55 ja 56 §mukainen
terveydentilan selvitys
keuhkotuberkuloosista ja salmonellasta.
Opiskelijoiden terveydenhuolto hoidetaan
oppilaitoksen kautta. Opiskelijan tulee
olla hyvissä ajoin yhteydessä
opiskeluterveydenhuoltoon asianmukaisen
rokotussuojan ja tartuntatautilain
mukaisen terveydentilan varmistamiseksi.
Oireinen opiskelija ei saa aloitta
harjoittelua ennen oireiden
selvittämistä. (JYL 2/2018).

Litteratur

Rosenberg et al. Anestesiologia ja
tehohoito.
2014. Duodecim.

Ilola et al. Anestesiahoitotyön
käsikirja. 2013.
Duodecim.

Bodelsson et al. Anestesiologi. 2011.
Studentlitteratur.

Studieaktiviteter

Praktik - 120 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 120 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 120 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Godkänd praktik samt godkänd fältuppgift

Lärare

Mannevaara Pauleen

Examinator

Mannevaara Pauleen

Antal kursplatser

Ingen begränsning (22 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-10-14 till 2019-11-10

Examinationsformer

2016-12-31 - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-25 12:15 - 13:00 D4110 Yrkespraktik - Anestesisjukvård Mannevaara Pauleen
2019-12-02 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Anestesisjukvård Mannevaara Pauleen
2019-12-03 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Anestesisjukvård Mannevaara Pauleen
2019-12-04 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Anestesisjukvård Mannevaara Pauleen
2019-12-05 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Anestesisjukvård Mannevaara Pauleen
2019-12-06 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Anestesisjukvård Mannevaara Pauleen
2019-12-07 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Anestesisjukvård Mannevaara Pauleen
2019-12-08 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Anestesisjukvård Mannevaara Pauleen
2019-12-09 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Anestesisjukvård Mannevaara Pauleen
2019-12-10 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Anestesisjukvård Mannevaara Pauleen
2019-12-11 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Anestesisjukvård Mannevaara Pauleen
2019-12-12 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Anestesisjukvård Mannevaara Pauleen
2019-12-13 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Anestesisjukvård Mannevaara Pauleen
2019-12-14 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Anestesisjukvård Mannevaara Pauleen
2019-12-15 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Anestesisjukvård Mannevaara Pauleen
2019-12-16 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Anestesisjukvård Mannevaara Pauleen
2019-12-17 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Anestesisjukvård Mannevaara Pauleen
2019-12-18 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Anestesisjukvård Mannevaara Pauleen
2019-12-19 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Anestesisjukvård Mannevaara Pauleen
2019-12-20 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Anestesisjukvård Mannevaara Pauleen

Kurs och studieplanssökning