Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

1 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att förstå de kemiska grunderna för människokroppens funktioner

Läranderesultat

Vid kursens slut förväntas studenten känna till och förstå de kemiska lagbundenheter som gäller i människokroppen och som yrket förutsätter.

Innehåll

Grundbegrepp. Materiemängd och koncentration. Diffusion och osmos. Vatten och elektrolyter. Syror, baser, och pH-begreppet.

Förkunskaper

Inga

Mer information

Övningsuppgifter finns i följande böcker:
Winter & Winter: Ihminen molekyylit. WSOY 1996
Björk & Svensson: Naturvetenskap för vårdutbildningar. Liber

Litteratur

Sand. et al. 2007. Människokroppen Anatomi och fysiologi. Liber. Stockholm :ISBN 978-91-47-08435-7 kap 1 och praktiska tillämpningar

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 12 timmar
  • Övningsbaserad undervisning - 4 timmar
  • Självstudier - 10 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 26 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 10 timmar
  • Varav schemalagda studier: 16 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina

Lärare

Grönfors Nina

Examinator

Grönfors Nina

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2007-08-30

Kursens tidtabell

26.9.07 Materimängd och koncentration
3.10.07 Diffusion o osmos,
17.10.07 Vatten o elektrolyter
24.10.07 Syror och baser i människkroppen
2.11.07 tentamen

Examinationsformer

2008-10-30 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning