Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Att få stöd och verktyg för att målmedvetet och framgångsrikt kunna studera vid Arcada. Del 2 (3 sp) IKT-körkort IKT-körkortet är avsett att garantera alla studenter vid Arcada möjligheten till tillräckliga grundkunskaper i informations- och kommunikationsteknik (IKT) för att avlägga sina studier.

Läranderesultat

Del 1 (2 sp) Studierna Efter avklarat kursavsnitt förväntas den studerande: - kunna använda informationskanalerna vid Arcada - känna till sin studieplan, sin profession och reflektera över vad målen med studierna är - känna till olika verktyg, metoder och studieformer som stöd för resultatorienterat lärande (studieorientering) - förstå vad självstyrt lärande innebär för den individuella lärprocessen och för studieresultatet - känna till etiska riktlinjer - kunna identifiera sin språkkompetens - vara medveten om möjligheten att utveckla sin språkkompetens Del 2 (3 sp) IKT-körkort Inlärningsresultaten för IKT-körkortet följer motsvarande vid Helsingfors universitet, dvs. att du efter avklarat kursavsnitt har tillräckliga grundkunskaper i IKT för att avlägga dina studier och för att utveckla dina IKT-färdigheter ytterligare. De detaljerade inlärningsmålen finns publicerade på IKT-körkortets projektsida http://projekt.arcada.fi/ikt-korkort/ Extern länk - >Målsättningen

Innehåll

Del 1 (2 sp) Studierna Gruppträffar Studieorientering med studievägledare Språkstöd och kartläggning av språkkompetens Studiernas innehåll och mål med studier Del 2 (3 sp) IKT-körkort Innehållet följer motsvarande innehåll vid Helsingfors universitet: 1 Introduktion till datoranvändning 2 IT-miljön vid Arcada 3 Bearbetning och framställning av data 4 Informationssökning 5 Informationssäkerhet och dataskydd

Förkunskaper

Inga

Mer information

Kursens två delar registreras tillsammans som en prestation på 5 sp. De båda delarna har var sitt kursområde på itslearning. Del 2: IKT-körkortet inleds vecka 35 med obligatoriska nivåtest som tjänar som prognostiska test. Därefter följer du en individuell arbetsplan beroende på dina resultat i nivåtesten.

Litteratur

Del 1 (2 sp) Studierna Skrivguide Studieguide Del 2 (3 sp) IKT körkort Studiematerialet finns publicerat på itslearning och på IKT-körkortets informationssida http://projekt.arcada.fi/ikt-korkort/ Extern länk

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Basgruppsarbete - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 10 timmar
 • Självstudier - 30 timmar
 • Nätbaserade - 53 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Del 1 (2 sp) Studierna Aktivt deltagande i lektioner och lärartutorering, som påvisas i form av lärdagbok. Del 2 (3 sp) IKT körkort Godkänd datorbaserad tentamen. För godkänd tentamen krävs att minst 70% av svaren i den elektroniska tentamen är korrekta. För deltagande i tentamen krävs att studenten först avlagt samtliga fem nivåtest med minst 70% av svaren rätt.

Lärare

 • Levälahti Filip
 • Ståhl Tore
 • Tigerstedt Christa

Examinator

Tigerstedt Christa

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Hösten (period 1 och 2)

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • 2012-08-20 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning