Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet med denna kurs är att du skaffar
dig
kompetenser som hjälper
dig att studera målmedvetet,
självständigt och
framgångsrikt på
Arcada, och att utvecklas i din
karriärhantering.
Under kursen betonar vi följande
specifika
kompetenser:

 • Lärandekompetens
 • Digital kompetens
 • Informationskompetens
 • Kommunikativ kompetens

Läranderesultat

Lärandekompetens

 • Du skapar dig en realistisk
  uppfattning om
  vad
  det betyder att
  studera i en högskola.
 • Du lär dig att använda olika
  tillvägagångssätt
  och strategier för att
  utveckla dina sätt att lära dig.
 • Du lär dig att självstyrt, dvs. utan
  yttre
  påminnelse eller kontroll,
  kunna organisera och upprätthålla
  motivation
  för
  dina studier, samt
  att ta ansvar för att sätt igång och
  följa upp
  ärenden som berör dig
 • Du lär dig förstå betydelsen av
  livslångt
  lärande för din egen
  karriärhantering.
 • Du vet vilka stödformer och vilken
  service
  Arcada erbjuder för att
  hjälpa dig i ovanstående.

Digital kompetens

 • Du skapar dig en uppfattning om vad
  digital
  kompetens innebär och
  vikten av att utveckla den under dina
  studier.
 • Du utvecklar en färdighet att
  självständigt
  lösa problem och
  utmaningar som uppstår när det gäller
  digital
  information,
  kommunikation och produktion.
 • Du lär dig behärska de mest
  grundläggande
  verktygen och
  funktionerna för att kunna studera,
  kommunicera
  och skapa material
  under dina studier.

Informationskompetens

 • Du bekantar dig med Arcadas bibliotek
  och lär
  dig grunderna i
  informationssökning för att
  självständigt kunna
  söka fram tillförlitlig
  vetenskaplig information och litteratur
  för
  dina
  studier, t.ex.
  kursböcker och vetenskapliga artiklar
  inom det
  egne studieområdet.
 • Du får färdigheter i hur de utvärderar
  och
  använder den information
  du hittar, t.ex. hur du hänvisar till
  litteratur
  och forskning i dina egna
  arbeten utan att riskera att du bryter
  mot
  upphovsrätten eller
  plagierar.

Kommunikativ kompetens

 • Du introduceras till vetenskapligt
  skrivande.
 • Du introduceras till Arcadas
  skrivguide

Innehåll

Lärandekompetens

 • Tidshantering och planering
 • Uppskjutande, undvikande och
  motivation
 • Stresshantering
 • Studieteknik
 • Karriärhantering och framtidskompetens
 • Stöd för dina studier och ditt lärande

Arcadas service och
stödformer

Digital kompetens

 • Introduktion till digital kompetens
 • Digital innehållsproduktion
 • Kollaboration och samarbete

Informationskompetens

 • Informationskällor
 • Planera informationssökningen
 • Sökteknik
 • Att söka studielitteratur (Arcada
  Finna och
  Libguides)
 • Att utvärdera och använda sökresultat
 • Upphovsrätt

Kommunikationskompetens

 • Vetenskapligt skrivande
 • Skrivguiden

Förkunskaper

Inga

Mer information

I kursen fokuserar vi på fyra olika
kompetenser.
Dessa är (samt ansvarig):

Lärandekompetens (Mia Ekström)
Digital kompetens (Filip Levälahti)
Informationskompetens (Sarah Hagström)
Kommunikationskompetens (Magdalena
Sandell &
Kaj
Eklund)

Kursen är en nätbaserad kurs. Enda
undantaget
är
kommunikationskompetensen som de
har några träffar med studenterna. Detta
betyder
att all innehåll och all
kommunikation sköts via itslearning.
Dropin
handledning ordnas varje tisdag mellan
12 och 14. Dessutom ger vi, vid vissa
tillfällen,
möjlighet för studenterna att
videochatta med lärarna.

Litteratur

Kursmaterial med artiklar och filmer

 • Support.office.com
 • Kopiraittila Högskola
 • Arcadas nätsidor

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 12 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 4 timmar
 • Basgruppsarbete - 12 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 0 timmar
 • Nätbaserade - 107 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Tester och quiz på Its Learning

Examinationskrav

Tester och uppgifter på Its Learning,
samt
reflektionsrapport

Lärare

 • Ekström Mia
 • Hagström Sarah
 • Levälahti Filip
 • Peri Heidi
 • Sandell Magdalena
 • Arola Annikki

Examinator

Peri Heidi

Antal kursplatser

Ingen begränsning (22 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2019-12-31

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

 • 2019-10-27 - Rapporter och produktioner
 • 2019-10-27 - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-08-28 09:15 - 11:00 D173 Introduktion till högskolestudier PBL-introduktion Arell-Sundberg Marina
Brantberg Bettina
Sigfrids Ingmar
2019-08-28 12:00 - 13:00 B325 Introduktion till högskolestudier Lärartutorns introduktion till studierna Peri Heidi
2019-08-29 12:30 - 13:15 B323 Introduktion till högskolestudier Sarah Hagström, Informatiker från biblioteket ger information om biblioteket, sam kursen: Introduktion till högskolestudier Hagström Sarah
Peri Heidi
2019-08-29 14:00 - 14:45 B323 Introduktion till högskolestudier Lärandekompetens (enkät i datorklass) Ståhl Tore
2019-09-02 10:30 - 12:00 B516 Introduktion till högskolestudier Information om studier: Amanuens Maria Enoksson Enoksson Maria
Peri Heidi
2019-09-09 09:15 - 16:00 Introduktion till högskolestudier Läsning och granskning av artikel inför föreläsningserbjudandet den 10.9. Peri Heidi
2019-09-10 09:15 - 11:00 B516 Introduktion till högskolestudier Genomgång av forskningsartikel Peri Heidi
2019-09-11 08:30 - 10:00 A503 Introduktion till högskolestudier Språkinfo Rancken Ulrika
2019-09-12 12:30 - 14:00 A503 Introduktion till högskolestudier Skrivguiden Språkinfo Eklund Kaj
2019-10-03 10:30 - 12:30 A503 Introduktion till högskolestudier Föreläsningserbjudande: aktivitetsvetenskapens grunder, samt lärartutorering Peri Heidi
2019-10-30 13:00 - 15:00 E387 Introduktion till högskolestudier Information om Jobiili Peri Heidi

Kurs och studieplanssökning