Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

<a href="/sv/studieplaner/301000/2019-2020/261">Plastics technology 2010 - Mathematics and physics</a>

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att utveckla grundläggande färdigheter och förmåga att tillämpa differential- och integralkalkyl

Läranderesultat

Efter anklarad kurs förväntas den studerande kunna

  • förstå gränsvärdesbegreppet och bestämma gränsvärdet för en funktion
  • derivera och integrera funktioner såväl analytiskt som numeriskt
  • bestämma extremvärden för en funktion (maximi- och minimivärden)
  • beräkna areor och rotationsvolymer

Innehåll

Functions of two or more variables
Limits and Continuity
Differentiation
-Derivatives
-Application of derivatives
Integration
Applications of Integrals

Förkunskaper

Elementary Mathematics (Math1)

Kursen ersätter följande kurser

mathematics 2

Litteratur

Course text book
Thomas, George B., Jr., Finney, Ross L., Calculus and
Analytic Geometry, 9th edition, Addison Wesley

Reference literature
College Mathematics with Technology
Raymond A. Barnett, Michael R. Ziegler
Prentice-Hall

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 80 timmar
  • Självstudier - 48 timmar
  • - 4 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 132 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 52 timmar
  • Varav schemalagda studier: 80 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina

Lärare

Durbo Badal Karis

Examinator

Durbo Badal

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

2011-10-23 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning