Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge en insikt i framtidens detaljhandel ur ett strategiskt och forsknings perspektiv.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att -förstå de centrala utvecklingstrenderna i dagligvaruhandeln -analysera utvecklingen från ett helhetsperspektiv med fokus på möjligheter och utmaningar för detaljisterna: förr, nu och framöver -utföra Eye-tracking studier inom detaljhandeln (om corona-läget tillåter studier i labbet) -förstå datats roll för analys och som möjligörare av nya/förbättrade tjänster

Innehåll

- Dagligvaruhandeln i Finland - Den fysiska butikens förändrade roll och framtid -Förändringar i konsumantbeteendet -Eye-tracking studier och analys (Om corona- läget tillåter att utföra dessa studier i labbet) -Hur kan data och analytik användas inom detaljhandeln för att förnya tjänster

Förkunskaper

20p i marknadsföring eller liknande

Kursen ersätter följande kurser

AB‑2‑021 (0) Framtidens detaljhandel 2015-2020 - som en kurs i ämnesmodulen "Digital marknadsföring"

Studieaktiviteter

  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 80 timmar
  • Nätbaserade - 45 timmar
  • Seminarier - 10 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

Två grupp-projekt genomförs. Projekt 1 30% Projekt 2 70% Båda bör vara godkända. Poängavdrag för icke deltagande i gästföreläsning och i presentation.

Lärare

  • Eriksson Niklas
  • Smirnova Elena

Examinator

Eriksson Niklas

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Exakt kursupplägg meddelas vid kursstart. Där också corona-situationen beaktas.

Kurs- och studieplansökning