Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att kunna kommunicera och påverka människor med hjälp av det visuella såväl ur ett praktiskt som ur ett teoretiskt perspektiv och den betonar den roll som visuell kommunikation spelar i dagens samhälle. Kursen ger dig en praktisk bas i digital kommunikation och interaktiva medier med fokus på bildhantering, grafik och videoeditering.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att att kombinera studier inom medier, kommunikation, design och teknologi. Studenten lär sig att designa budskap och skapa flexibla IT-designlösningar med bredd och kvalitet för olika miljöer.

Innehåll

Visuell kommunikation med inriktning på syfte, kontext och effekt Grundläggande principer för typografi och layout. Praktiskt layoutarbete i Illustrator, Photoshop och Premiere Typografi Perception Färgkommunikation

Kursen ersätter följande kurser

Visuell Kommunikation

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Praktiska övningar - 50 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 25 timmar
 • Självstudier - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: Examination 1 .... Examination 2 .... etc. (examinationer = tentamina, demonstrationer och presentationer, rapporter och produktioner, uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen) Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: ...

Lärare

 • Broth Joacim
 • Nyberg Janne

Examinator

Nyberg Jan

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-12-31

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs- och studieplansökning