Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Syftet med kursen är att ge förståelse för komplexiteten i affärssituationer och insikter hur ledningens val påverkar företagets prestationsförmåga och resultat. Kursen bidrar till förmågan att se en verksamhet ur ett helhetsperspektiv och att förstå sammankopplingen mellan relevanta detaljer.

Läranderesultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna simulera beslutsfattande i realtid och därav dra bevisliga slutsatser. Studenten skall kunna skapa olika framtidsutsikter och flexibelt skifta mellan små praktiska problem och stora strategiska frågor.

Innehåll

Kursen verkställs som ett företagsspel. Spelet presenteras vid introduktionsföreläsningen. Studenterna indelas i grupper på 4 medlemmar.

Förkunskaper

Alla grundkurser måste vara avklarade.

Mer information

Närvaro vid introduktionsföreläsningen är obligatorisk.

Litteratur

Kursen verkställs som ett företagsspel.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 22 timmar
  • Praktiska övningar - 78 timmar
  • Självstudier - 35 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

Presenteras vid introtillfället av kursen.

Lärare

Henriksson Robert

Examinator

Henriksson Robert

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kurs- och studieplansökning