Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

The aim of the course is that the student knows
how to handle data and use calculation programs
like MS Excel for both basic and more challenging
operations.

Läranderesultat

The student should be able import and
manipulate data in Excel, and use functions as
IF, nested IF, VLOOKUP and HLOOKUP functions in
Excel. He/She should also be able to use
Advanced Graphing and Charting and Filtering and
basic data base functions. The student should
also understand the structure of different kinds
of data and how to use statistical tools in
Excel.

Innehåll

Introduction to several functions in Excel like
LOOKUP, IF-functions, as well as Data filtering
in Excel and knowhow in the construction of
Pivot Tables to organize data. Also using
advanced chart options will be gone through as
well as statistical
tools from Excel. A walk-
through of logical operators is done.

Förkunskaper

20 credits completed from the subject module.

Litteratur

To be announced later

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 20 timmar
  • Praktiska övningar - 20 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 95 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

To pass the course the student must participate

and do the assignments given during the course.

There is no written exam in the course.

Minimum 50 points of 100 points is

required.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och
presentationer, rapporter och produktioner,
uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt: ...

Lärare

Björk Kaj-Mikael

Examinator

Björk Kaj-Mikael

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning