Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

15 sp

Kompetensmål

Målet för praktikstudierna är att ge studenten
möjlighet att
tillämpa inom utbildningen inhämtade kunskaper
och
färdigheter i arbetslivet och att bli förtrogen
med centrala
arbetsuppgifter inom yrkesområdet i den aktuella
branschen. Praktikens huvuduppgift ära att inge
förståelse
för kopplingen teori - tillämpning, och att genom
exempel se
hur teorin omsätts i praktiken.

Läranderesultat

-

Innehåll

Praktikens omfattning är totalt 30 sp, vilket
motsvarar 20
veckors heltidsarbete. Totalt innebär praktiken
alltså 800
timmar arbete. Veckoarbetsinsatsen under
praktikperioden
bör motsvara en arbetsvecka för en
heltidsanställd person,
1,5 sp motsvarar allmänt en 40 timmars
arbetsinsats/vecka.
Heltidsarbete bedöms enligt gällande
branschavtal. En
deltidsanställning omräknas så att arbetsinsatsen
40 timmar
motsvarar en arbetsvecka. En praktikperiod
omfattar därmed
total en arbetsinsats på 400 timmar.

Förkunskaper

-

Kursen ersätter följande kurser

-

Mer information

Praktikperioderna kan genomföras utomlands och
resestipendier för detta ändamål kan ansökas från
Internationella byrån.

Studieaktiviteter

Praktik - 405 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 405 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 405 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Praktikperiod 1 är en grundläggande praktik inom
näringslivet (t.ex. inom handeln, industrin,
kommuner,
organisationer och föreningar). Under den första
praktikperioden bör grundstudier integreras i
praktiken så
att studeranden tar reda på och analyserar sin
omgivning ur
ett allmänt företagsekonomiskt perspektiv.

Lärare

  • Fabricius Susanna
  • Karlsson Hanne
  • Tigerstedt Christa
  • Willför Christel

Examinator

Halmén Mia

Antal kursplatser

Ingen begränsning (197 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-08-18 till 2020-07-31

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning