Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet med kursen är att studenten kan import- och exportprocessen, dokumentationen samt internationella tullprocedurer.

Läranderesultat

Efter avkarad kurs kan studerande söka fram den information som behövs för att utfärde de rätta dokumenten en vara behöver för att importeras/exporteras. Studerande kan tyda/tolka regler som berör internationell spedition samt förstår helheten mellan informations, kapital och materialflödet. Därtill lär sig studerande skriva instruktioner för spedition och förtullning

Innehåll

Grunderna i Spedition PSYM 2000 Internationella kapitalflöden Konossement Övriga Speditionsdokument Grunderna i förtullning Taric och CN koder import och export förtullning Handelsjuridik

Förkunskaper

Modul 1 (20 sp i logistik) eller motsvarande

Kursen ersätter följande kurser

Distribution och lokalisering

Mer information

Närmare information på itslearning vid kursens början

Litteratur

Huolintaliitto, 2010, Huolinta-alan käsikirja, isbn: 978-951-98164-4-9 (valda delar) NSAB 2015 Melin Kirsti, 2011. Ulkomaankaupan menettelyt - vienti ja tuont. ISBN 978-952-5491-69-2. Hansaprint. www.tulli.fi Extern länk http://www.huolintaliitto.fi/huolintaliikkeiden Extern länk liitto/fi/sopimusehdot/ Övrigt material specificeras under kursens gång

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 32 timmar
  • Studiebesök och demonstrationer - 0 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 0 timmar
  • Praktiska övningar - 0 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 100 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 132 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 132 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att man utför de uppgifter som ges under kursens gång. Det finns ingen tentamen i kursen. Gräns för godkänt är 50 poäng av de totala 100 kurspoängen.

Lärare

Björk Kaj-Mikael

Examinator

Björk Kaj-Mikael

Antal kursplatser

Ingen begränsning (17 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-08-29 12:00 - 15:30 F367 Spedition och förtullning Henriksson Robert
2019-09-03 13:00 - 16:30 E383 Spedition och förtullning Henriksson Robert
2019-09-12 08:30 - 12:00 F367 Spedition och förtullning Henriksson Robert
2019-09-17 08:30 - 12:00 B518 Spedition och förtullning Björk Kaj-Mikael
2019-09-24 08:30 - 12:00 E383 Spedition och förtullning Henriksson Robert
2019-10-03 08:30 - 12:00 E383 Spedition och förtullning Henriksson Robert
2019-10-10 08:30 - 12:00 E385 Spedition och förtullning Henriksson Robert
2019-10-22 13:00 - 18:00 F367 Spedition och förtullning Henriksson Robert

Kurs och studieplanssökning