Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

 • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)
 • 4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten har möjligheter att lära känna och uppskatta främmande kulturer, trender och religioner samt att de får kännedom om olika kulturteorier och forskning. Målet är också att studenten får kunskaper om anpassning till olika främmande situationer och förståelse om en kulturchock. Studenten kan kritiskt tillämpa teorier och principer i business sammanhang.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att förstå bakgrunden till vad kultur egentligen är samt kunna relatera till olika kulturteorier och forskning. Den studerande skall också ha anpassningskunskaper gällande en kulturchock eller dylika främmande situationer och kunna analysera sin egen kultur

Innehåll

Vad är kultur, bakgrund Olika kulturteorier samt kulturforskarnas tankar Nordisk kultur Multikulturella team Organisationsteori Företags- och organisationskultur Icke verbala kommunikation

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

ingen

Mer information

The assignments in this course can NOT be completed later (after the deadline had passed) NO compensations can be done, if you for some reason are not able to participate in compulsory guest lectures you just miss those points. Be sure to complete all the assignments in itslearning. If you do not reach the minimum requirement for this course 50 points you have to take the course again following year. NOTE THAT THE SCHEDULE IS STILL PRELIMINARY (DECEMBER 2019) AND WILL BE UPDATED IN JANUARY 2020 WHEN GUESTLECTURERS DATES WILL BE CONFIRMED. Due to the exceptional situation created by the Coronavirus and the closing of the University, the course has been altered in the following way: the rest of the course is done online SEE ITSLEARNING FILE WITH NEW EXAMINATION AND TIMESCHEDULE.

Litteratur

EXAMBOOK: Intercultural Communication for Global Business: How leaders communicate for success. Tuleja Elisabeth A. (2017) Routledge, Taylor & Francis REKOMMENDERAD LITTERATUR: How Google Works,Eric Schmidt and Jonathan Rosenberg The Nordic Theory of Everything: In Search of a Better Life , Anu Partanen, Intercultural Communication, in the Global Workplace, Varner & Beamer Intercultural Business Communication, Chaney L. & Martin J. Organisationer och kulturer,Geert Hofstede & Gert Jan Hofstede Lund : Studentlitteratur, 2005 2006 Prentice Hall ISBN-10: 0131860097 Guirdham, M. 2005, Communicating across cultures at work, Palgrave Macmillan, New York Samovar, L. et. al, 2010, Communication between cultures, Boston, MA : Wadsworth

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 35 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 30 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 20 timmar
 • Självstudier - 40 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Assignments in workshops

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: Examination 1: Boktent (50% av poängen krävs för godkänt) Examination 2: Gästföreläsningar *) Examination 3: Workshops/övningar*) *) Dessa uppgifter kan INTE kompenseras eller kompletteras senare

Lärare

 • Halmén Mia
 • Henriksson Robert
 • Kietz Tove
 • Pehrsson Patrik

Examinator

Kietz Tove

Antal kursplatser

Ingen begränsning (186 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

see ARBS

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-08

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-02-05 09:15 - 11:45 F143 Intercultural Business Halmén Mia
Henriksson Robert
Kietz Tove
Pehrsson Patrik
Tigerstedt Christa
2020-02-11 12:30 - 15:00 D173 Intercultural Business Group C Workshop 1 Kietz Tove
Pehrsson Patrik
2020-02-11 12:30 - 15:00 B518 Intercultural Business Group D Workshop 1 Halmén Mia
Henriksson Robert
2020-02-12 09:15 - 11:45 B518 Intercultural Business Group B Workshop 1 Halmén Mia
Henriksson Robert
2020-02-12 09:15 - 11:45 D173 Intercultural Business Group A Workshop 1 Kietz Tove
Pehrsson Patrik
2020-02-17 12:30 - 15:00 F143 Intercultural Business Guest lecture alumni Sebastian Nummelin - living and working in Asia Halmén Mia
Henriksson Robert
Kietz Tove
Pehrsson Patrik
2020-02-25 13:15 - 15:45 D173 Intercultural Business Group B Workshop 2 Kietz Tove
Pehrsson Patrik
2020-02-25 13:15 - 15:45 B518 Intercultural Business Group A Workshop 2 Halmén Mia
Henriksson Robert
Tigerstedt Christa
2020-02-26 09:15 - 11:45 D173 Intercultural Business Group D Workshop 2 Kietz Tove
Pehrsson Patrik
2020-02-26 09:15 - 11:45 B518 Intercultural Business Group C Workshop 2 Halmén Mia
Henriksson Robert
Tigerstedt Christa
2020-03-03 12:30 - 15:00 D173 Intercultural Business Group A Workshop 3 Kietz Tove
Pehrsson Patrik
2020-03-03 12:30 - 15:00 B518 Intercultural Business Group B Workshop 3 Halmén Mia
Henriksson Robert
Tigerstedt Christa
2020-03-04 09:15 - 11:45 B518 Intercultural Business Group D Workshop 3 Halmén Mia
Henriksson Robert
Tigerstedt Christa
2020-03-04 09:15 - 11:45 D173 Intercultural Business Group C Workshop 3 Kietz Tove
Pehrsson Patrik
2020-03-10 12:30 - 15:00 D173 Intercultural Business Group D Workshop 4 Kietz Tove
Pehrsson Patrik
2020-03-10 12:30 - 15:00 B518 Intercultural Business Group C Workshop 4 Halmén Mia
Henriksson Robert
Tigerstedt Christa
2020-03-11 09:15 - 11:45 B518 Intercultural Business Group A Workshop 4 Halmén Mia
Henriksson Robert
Tigerstedt Christa
2020-03-11 09:15 - 11:45 D173 Intercultural Business Group B Workshop 4 Kietz Tove
Pehrsson Patrik
2020-03-19 10:00 - 11:30 Intercultural Business Guestlecture Marty Ludlum will be streamed to everyone. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/435955021 Halmén Mia
Henriksson Robert
Kietz Tove
Pehrsson Patrik
2020-03-19 12:30 - 16:00 Intercultural Business Group A & C Workshop assignments will be done at home and instructions in itslearning will be then opened up. Halmén Mia
Henriksson Robert
2020-03-19 13:00 - 16:30 Intercultural Business Group B & D Workshop assignments will be done at home and instructions in itslearning will be then opened up. Kietz Tove
Pehrsson Patrik
2020-03-24 15:00 - 17:00 Intercultural Business Group C - Book Exam Workshop 6 Halmén Mia
Henriksson Robert
Tigerstedt Christa
2020-03-24 15:00 - 17:00 Intercultural Business Group D - Book Exam BOOKEXAM is open all week. You can do it any day during the week. READ INSTRUCTIONS IN ITSLEARNING. Kietz Tove
Pehrsson Patrik
2020-03-25 09:15 - 11:45 Intercultural Business Group A - Book Exam Workshop 6 Halmén Mia
Henriksson Robert
Tigerstedt Christa
2020-03-25 09:15 - 11:45 Intercultural Business Group B - Book Exam BOOKEXAM is open all week. You can do it any day during the week. READ INSTRUCTIONS IN ITSLEARNING. Kietz Tove
Pehrsson Patrik
2020-03-31 12:45 - 15:15 Intercultural Business Group B - Nordic Workshop 7 Halmén Mia
Henriksson Robert
Tigerstedt Christa
2020-03-31 12:45 - 15:15 Intercultural Business Group A - Nordic Workshop 7: Workshop assignments will be done at home and instructions in itslearning will be then opened up. Kietz Tove
Pehrsson Patrik
2020-04-01 09:15 - 11:45 Intercultural Business Group C - Nordic Workshop 7 Kietz Tove
Pehrsson Patrik
2020-04-01 09:15 - 11:45 Intercultural Business Group D - Nordic Workshop 7 Halmén Mia
Henriksson Robert
Tigerstedt Christa
2020-04-07 08:30 - 09:15 Intercultural Business Group C & D - Human Values Workshop assignments will be done at home and instructions in itslearning will be then opened up. Halmén Mia
Henriksson Robert
Kietz Tove
Pehrsson Patrik
2020-04-07 09:15 - 11:45 Intercultural Business Group C - Human Values Workshop 8 Halmén Mia
Henriksson Robert
Tigerstedt Christa
2020-04-07 09:15 - 11:45 Intercultural Business Group D - Human Values Workshop 8 Kietz Tove
Pehrsson Patrik
2020-04-07 11:45 - 12:30 Intercultural Business Group A & B - Human Values Start session Halmén Mia
Henriksson Robert
Kietz Tove
Pehrsson Patrik
2020-04-07 12:30 - 15:00 Intercultural Business Group A - Human Values Workshop 8 Halmén Mia
Henriksson Robert
Tigerstedt Christa
2020-04-07 12:30 - 15:00 Intercultural Business Group B - Human Values Workshop 8 Kietz Tove
Pehrsson Patrik
2020-04-15 10:00 - 12:00 Intercultural Business Guest lecture Sanna Wester, Entrepreneurship in UGANDA, will be streamed so everyone can follow it at home: https://arcada.zoom.us/j/61122202337 Halmén Mia
Henriksson Robert
Kietz Tove
Pehrsson Patrik
Tigerstedt Christa
2020-04-16 12:45 - 15:45 Intercultural Business (re-exam 1) Exam will be done as a home-exam. More instructions will be put in itslearning. Halmén Mia
Henriksson Robert
Kietz Tove
Pehrsson Patrik
2020-04-22 09:15 - 12:00 Intercultural Business Guestlecture in Zoom is CANCELLED - instead you watch a TEDtalk and do reflection paper on it https://www.youtube.com/watch?v=YMyofREc5Jk Halmén Mia
Henriksson Robert
Kietz Tove
Pehrsson Patrik
Tigerstedt Christa
2020-05-14 12:30 - 15:30 Intercultural Business (re-exam 2) Halmén Mia
Henriksson Robert
Kietz Tove
Pehrsson Patrik

Kurs och studieplanssökning