Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet med kursen är att ge studenten en grundläggande förståelse för principerna i modern marknadsföring på konsumentmarknaden.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs har studenten förmåga att analysera organisationens förutsättningar att agera på den aktuella marknaden. Denna insikt förutsätter kännedom om konsumentbeteende under köpprocessens olika faser. Väsentligt i sammanhanget är att kunna identifiera grupper av individer med likartade behov som kan tillfredsställas såväl effektivt som ekonomiskt. De i sammanhanget relevanta medlen kan diagnostiseras utgående från den s.k. marketing-mix modellen. Studenten har klart för sig hur organisationens marknadsföringsinsatser och planer förverkligas, integreras, och koordineras möjligast kostnadseffektivt.

Innehåll

Betoning av huvudpunkterna inom modern marknadsföring. Marknadsföringens roll inom såväl organisationen som i samhället. Analys av marknadsföringens natur, koncept, köpbeteende i samhället. Förståelse av konkurrensmedlens betydelse i sammanhanget.

Förkunskaper

None

Kursen ersätter följande kurser

None

Litteratur

Huvudbok i kursen:
Principles of Marketing
University of Minnesota Libraries Publishing Edition 2015. Denna utgåva är anpassad från ett verk som ursprungligen publicerades 2010 av en förläggare som har begärt att det inte får tillskrivning. Pdf-formatet för denna bok kan laddas ner från http://open.lib.umn.edu/principlesmarketing/ Extern länk

Rekommenderad tillägg:
Essentials of Marketing, 5th Edition, Jim Blythe, 2012, Pearson Education Limited
ISBN 978-0-273-75768-9

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 33 timmar
 • Praktiska övningar - 30 timmar
 • Självstudier - 70 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Pass grade for assignments and final examination.

Lärare

 • Henriksson Robert
 • Kietz Tove

Examinator

Kietz Tove

Antal kursplatser

Ingen begränsning (55 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

See ARBS/itslearning

Kursanmälningstid

2019-10-14 till 2019-10-27

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-29 13:30 - 16:00 B518 Introduction to Marketing Kietz Tove
2019-10-31 09:15 - 11:45 B518 Introduction to Marketing Kietz Tove
2019-11-05 12:30 - 15:00 B518 Introduction to Marketing Henriksson Robert
2019-11-07 09:15 - 11:45 B518 Introduction to Marketing Henriksson Robert
2019-11-12 14:00 - 16:30 B518 Introduction to Marketing Kietz Tove
2019-11-15 12:15 - 14:45 B518 Introduction to Marketing Henriksson Robert
2019-11-21 12:30 - 15:00 B518 Introduction to Marketing Henriksson Robert
2019-11-22 12:00 - 14:30 F143 Marknadsföringens grunder/ Introduction to Marketing Kietz Tove
2019-11-26 11:30 - 13:00 F143 Marknadsföringens grunder/ Introduction to Marketing Gästföreläsning/ Guest lecture - L'Oreal, Max Wahlman Kietz Tove
2019-12-03 09:15 - 11:45 B518 Introduction to Marketing Kietz Tove
2019-12-04 12:30 - 15:00 F143 Marknadsföringens grunder/Introduction to Marketing Guest lecturer Björn Stenholm Kietz Tove
2019-12-10 09:15 - 11:45 B518 Introduction to Marketing Kietz Tove
2019-12-18 08:30 - 11:30 F143 Marknadsföringens grunder (tentamen)/ Introduction to Marketing (exam) Henriksson Robert
Kietz Tove
2019-12-18 08:30 - 11:30 D4106 Marknadsföringens grunder (tentamen)/ Introduction to Marketing (exam) Henriksson Robert
Kietz Tove
2020-01-31 09:00 - 12:00 F143 Marknadsföringens grunder (omtentamen 1)/ Introduction to Marketing (re-exam 1) Henriksson Robert
Kietz Tove
2020-02-28 13:00 - 16:00 D4106 Introduction to Marketing (re-exam 2) Kietz Tove

Kurs och studieplanssökning