Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2019-08-01 till 2019-10-27)
 • 2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge eleverna grundläggande kunskaper i handelsmatematik och statistik

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten: - behärska procenträkning - förstå hur mervärdesskatten beräknas - förstå hur index beräknas och till vad de kan användas - kunna ränte- och valutaräkning - vara bekant med olika kreditformer och sätt att göra investeringsberäkningar - förstå prissättningens idé - behärska grundläggande statistiska begrepp och metoder och kunna använda SPSS för grundläggande statistisk databehandling

Innehåll

Procenträkning Mervärdesskatt Index Valuta Enkel och sammansatt ränta Investeringskalkyler Krediter Tabeller och grafer Lägesmått och spridningsmått Normalfördelning Konfidensintervall Samband Några vanliga statistiska test Statistik med SPSS

Förkunskaper

Grundläggande matematik

Kursen ersätter följande kurser

Handelsmatematik och statistik (2012)

Mer information

Kursprogrammet och spelreglerna samt kursinnehållet finns i matematikompendiet (Del 1) som kan laddas ner från Itslearning. Mattelabb hålls fyra gånger; tidtabellen finns i kompendiet. Statistikkursens centrala innehåll finns i Statistikkompendiet (Del 2) som kan laddas ner från Itslearning när statistikkursdelen börjar. Närvaro på lektionerna är inte obligatorisk men rekommenderas varmt - för rätt många studenter är lektionerna nödvändiga för att komma genom kursen. För att komma genom kursen måste du klara båda delarna. Inga delprestationer är i kraft nästa höst.

Litteratur

Affärsmatematik och Statistik (två kompendier) Del 1 Affärsmatematik Del 2 Statistik Stödlitteratur - endast vid behov t.ex: Karjalainen Leila. Matematik inom företagsekonomi del 1 och del 2. Utbildningsstyrelsen. Tammer- Paino Oy. 2002. Djupfeldt Göran, Larsson Rolf och Stjärnhagen Ola. Statistisk verktygslåda 1 samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder. Studentlitteratur. Lund 2003.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 17 timmar
 • Praktiska övningar - 17 timmar
 • Självstudier - 101 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Alla delprestationer bör vara godkända för en godkänd kurs dvs man behöver få minimum 25 (av 50) poäng i matematiktentamen och minimum 25 (av 50) poäng i statistiktentamen. Bonuspoängen för övningstenter i matematik (max 4 poäng) läggs till tentamenspoängen i matematik. Bonuspoängen för övningstenten i statistik (max 2 poäng) och poängen för en frivillig statistikinlämningsuppgift (max 10 poäng) läggs till tentamenspoängen i statistik.

Lärare

Stenius Minna

Examinator

Stenius Minna

Antal kursplatser

Ingen begränsning (128 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-08-23

Kursens tidtabell

Närmare information om kursen och kursens tidtabell ges när kursen början. Notera att första lektionen är gemensam för alla; därefter jobbar vi i tre grupper börjande redan under första veckan. Varje grupp har därefter matematik/ statistik en gång i veckan.

Kursanmälningstid

2019-03-18 till 2019-09-04

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-08-28 10:30 - 12:00 F143 Affärsmatematik och statistik Stenius Minna
2019-08-29 08:30 - 10:30 B320 Affärsmatematik och statistik ABS19-3 Stenius Minna
2019-08-29 10:45 - 12:45 B320 Affärsmatematik och statistik ABS19-2 Stenius Minna
2019-08-30 10:45 - 12:45 B320 Affärsmatematik och statistik ABS19-4 Stenius Minna
2019-09-02 10:00 - 12:00 B320 Affärsmatematik och statistik ABS19-3 Stenius Minna
2019-09-04 10:00 - 12:00 D4109 Affärsmatematik och statistik ABS19-2 Stenius Minna
2019-09-05 10:00 - 12:00 B320 Affärsmatematik och statistik ABS19-4 Stenius Minna
2019-09-09 10:00 - 12:00 B320 Affärsmatematik och statistik ABS19-3 Stenius Minna
2019-09-12 08:30 - 10:30 B320 Affärsmatematik och statistik ABS19-4 Stenius Minna
2019-09-12 10:45 - 12:45 B320 Affärsmatematik och statistik ABS19-2 Stenius Minna
2019-09-23 13:15 - 15:15 B320 Affärsmatematik och statistik ABS19-2 Stenius Minna
2019-09-24 12:15 - 14:15 B320 Affärsmatematik och statistik ABS19-3 Stenius Minna
2019-09-25 09:15 - 11:15 B320 Affärsmatematik och statistik ABS19-4 Stenius Minna
2019-09-30 12:15 - 14:15 B320 Affärsmatematik och statistik ABS19-2 Stenius Minna
2019-10-01 12:15 - 14:15 B320 Affärsmatematik och statistik ABS19-3 Stenius Minna
2019-10-02 12:15 - 14:15 B320 Affärsmatematik och statistik ABS19-4 Stenius Minna
2019-10-07 09:15 - 11:15 B320 Affärsmatematik och statistik ABS19-4 Stenius Minna
2019-10-08 12:45 - 14:45 B320 Affärsmatematik och statistik ABS19-3 Stenius Minna
2019-10-09 12:15 - 14:15 B320 Affärsmatematik och statistik ABS19-2 Stenius Minna
2019-10-14 12:15 - 14:15 B320 Affärsmatematik och statistik ABS19-3 Stenius Minna
2019-10-15 12:15 - 14:15 B320 Affärsmatematik och statistik ABS19-2 Stenius Minna
2019-10-17 12:15 - 14:15 B320 Affärsmatematik och statistik ABS19-4 Stenius Minna
2019-10-21 12:00 - 15:00 D4106 Affärsmatematik och statistik Tentamen del 1 Henriksson Robert
2019-10-21 12:00 - 15:00 F143 Affärsmatematik och statistik Tentamen del 1 Stenius Minna
2019-10-31 08:30 - 10:30 E385 Affärsmatematik och statistik ABS19-4 Stenius Minna
2019-10-31 10:45 - 12:45 E385 Affärsmatematik och statistik ABS19-3 Stenius Minna
2019-11-01 10:45 - 12:45 E385 Affärsmatematik och statistik ABS19-2 Stenius Minna
2019-11-06 12:15 - 14:15 E385 Affärsmatematik och statistik ABS19-3 Stenius Minna
2019-11-07 09:15 - 11:15 E385 Affärsmatematik och statistik ABS19-4 Stenius Minna
2019-11-07 12:15 - 14:15 E385 Affärsmatematik och statistik ABS19-2 Stenius Minna
2019-11-12 14:00 - 16:00 E385 Affärsmatematik och statistik ABS19-3 Stenius Minna
2019-11-14 13:15 - 15:15 E385 Affärsmatematik och statistik ABS19-4 Stenius Minna
2019-11-15 12:00 - 14:00 E385 Affärsmatematik och statistik ABS19-2 Stenius Minna
2019-11-15 14:45 - 17:45 F143 Affärsmatematik och statistik (omtentamen 1)/ Business Mathematics and Statistics (re-exam 1) Stenius Minna
2019-11-19 12:15 - 14:15 E385 Affärsmatematik och statistik ABS19-3 Stenius Minna
2019-11-21 09:30 - 11:30 E385 Affärsmatematik och statistik ABS19-2 Stenius Minna
2019-11-21 12:15 - 14:15 E385 Affärsmatematik och statistik ABS19-4 Stenius Minna
2019-11-25 09:15 - 11:15 E385 Affärsmatematik och statistik ABS19-3 Stenius Minna
2019-11-26 14:00 - 16:00 E385 Affärsmatematik och statistik ABS19-4 Stenius Minna
2019-11-29 12:30 - 15:30 D4107-08 Affärsmatematik och statistik (matematikdelen omtentamen 2)/ Business Mathematics and Statistics (mathematics part re-exam 2) Stenius Minna
2019-12-02 10:45 - 12:45 E385 Affärsmatematik och statistik ABS19-3 Stenius Minna
2019-12-03 08:30 - 10:30 E385 Affärsmatematik och statistik ABS19-2 Stenius Minna
2019-12-03 10:45 - 12:45 E385 Affärsmatematik och statistik ABS19-4 Stenius Minna
2019-12-10 09:15 - 11:15 E385 Affärsmatematik och statistik ABS19-3 Stenius Minna
2019-12-10 12:15 - 14:15 E385 Affärsmatematik och statistik ABS19-4 Stenius Minna
2019-12-12 09:15 - 11:15 E385 Affärsmatematik och statistik ABS19-2 Stenius Minna
2019-12-17 12:00 - 14:00 F143 Affärsmatematik och statistik, del 2 (tentamen) Tentamen del 2 Stenius Minna
2020-01-17 09:15 - 11:15 F143 Affärsmatematik och statistik (statistikdel omtentamen 1)/ Business Mathematics and Statistics (statistics part re-exam 1) Stenius Minna
2020-01-28 13:00 - 15:00 F143 Affärsmatematik och statistik (statistikdel omtentamen 2)/ Business Mathematics and Statistics (statistics part re-exam 2) Stenius Minna

Kurs och studieplanssökning